vichu_xeno

V I C H U X E N O

X E N O

3yr BACK
😂അന്നു അമ്മേടെ പൊന്നു മോൻ ആരുന്നു 😅
. . . 
#oldmemories #momspecial #ammamon #momlove #hairlover #hairstyles #smile #passion #familybird #thefamilyman

3yr BACK 😂അന്നു അമ്മേടെ പൊന്നു മോൻ ആരുന്നു 😅 . . . #oldmemories #momspecial #ammamon #momlove #hairlover #hairstyles #smile #passion #familybird #thefamilyman - 1 day ago

4,297 Likes
553 Comments
0
NO MONEY..NO WOMENS..NO DRUGS
.
ONLY VIBE✌
.
.
.
#badboy #arabicstyle #saudiarabia #saudiboy #riyadh #weekend #poli #tiktok #tiktokmemes #instagram #instagood #vichuxeno #vibes #trending @tiktok_kerala_official_ @tiktok @world_of_moving @instagram @indiatiktok

NO MONEY..NO WOMENS..NO DRUGS . ONLY VIBE✌ . . . #badboy #arabicstyle #saudiarabia #saudiboy #riyadh #weekend #poli #tiktok #tiktokmemes #instagram #instagood #vichuxeno #vibes #trending @tiktok_kerala_official_ @tiktok @world_of_moving @instagram @indiatiktok - 2 days ago

2,546 Likes
301 Comments
0
Ufff DEDICATION DUET👏👏
.
.
.
#hatsoff #brother #sister #tiktok #instagram #acting

Ufff DEDICATION DUET👏👏 . . . #hatsoff #brother #sister #tiktok #instagram #acting - 4 days ago

3,528 Likes
88 Comments
0
😪വിശപ്പാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വികാരം😥
.
🙏DON'T WASTE FOOD🙏
.
.
#voice @smithajayadev14 #dontwastefood #food #poor #poorlife #sad #ownvoices #owncreation #creation #acting #instagood #instagram #instadaily #tiktokboys #tiktok #tiktokmemes #saudiarabia #pravasi @world_of_moving @tiktok_kerala_official_ @cinemamedia @mollywoodgallery @instagram @indiatiktok @tiktok @tiktok_around @_tiktokmalayalam @evershining_media @keralatalentsofficial

😪വിശപ്പാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വികാരം😥 . 🙏DON'T WASTE FOOD🙏 . . #voice @smithajayadev14 #dontwastefood #food #poor #poorlife #sad #ownvoices #owncreation #creation #acting #instagood #instagram #instadaily #tiktokboys #tiktok #tiktokmemes #saudiarabia #pravasi @world_of_moving @tiktok_kerala_official_ @cinemamedia @mollywoodgallery @instagram @indiatiktok @tiktok @tiktok_around @_tiktokmalayalam @evershining_media @keralatalentsofficial - 7 days ago

4,329 Likes
424 Comments
0
71 tH DRAWING GIFT @shafeer_semi ചക്കരെ💞💞💕💕
.
.
.
.
#gift #chunk #brother #pensketch #pen #drawing #brotherhood #talented #talent #instagood #instagram #love

71 tH DRAWING GIFT @shafeer_semi ചക്കരെ💞💞💕💕 . . . . #gift #chunk #brother #pensketch #pen #drawing #brotherhood #talented #talent #instagood #instagram #love - 8 days ago

2,123 Likes
112 Comments
0
പുതിയ ഓരോ നമ്പർ ആയ്ട്ട് ഇറങ്ങിയെക്കുവാ🐓
. 
ഏറ്റില്ല😂
. 
#ownvoices #voice #voiceovers #smile #smiles #tiktokmemes #tiktok #tiktokboys #single #singlelife #instagood #instagram #acting @instagram @tiktok_kerala_official_ @tik_tok_mallu_guys @tiktok @indiatiktok @world_of_moving @malayali.da

പുതിയ ഓരോ നമ്പർ ആയ്ട്ട് ഇറങ്ങിയെക്കുവാ🐓 . ഏറ്റില്ല😂 . #ownvoices #voice #voiceovers #smile #smiles #tiktokmemes #tiktok #tiktokboys #single #singlelife #instagood #instagram #acting @instagram @tiktok_kerala_official_ @tik_tok_mallu_guys @tiktok @indiatiktok @world_of_moving @malayali.da - 9 days ago

2,978 Likes
438 Comments
0
നാളു രോഹിണി ആയി പോയില്ലേ അതാ ഈ കോഴിത്തരം😂
.
VOICE _ @smithajayadev14 💕
. . . . 
#ownvoices #voice #single #singlelife #tiktok #tiktokmemes #owncreation #instagram #instagood #love #lovequotes #acting #passion @world_of_moving @tiktok_kerala_official_ @catchup.media @pixelwoop_media @instagram @tiktok @indiatiktok

നാളു രോഹിണി ആയി പോയില്ലേ അതാ ഈ കോഴിത്തരം😂 . VOICE _ @smithajayadev14 💕 . . . . #ownvoices #voice #single #singlelife #tiktok #tiktokmemes #owncreation #instagram #instagood #love #lovequotes #acting #passion @world_of_moving @tiktok_kerala_official_ @catchup.media @pixelwoop_media @instagram @tiktok @indiatiktok - 11 days ago

3,649 Likes
448 Comments
0
💞ഈ ഒരു ഒറ്റ CALL മതി എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മറക്കാൻ💞
.
💕അമ്മ മോൻ💕
.
.
.
.
.
#momlove #amma #ammalove #ammalove😘 #ownvoices #owncreation #creation #acting #tiktokmemes #tiktok #instagram #instagood @instagram @tiktok_kerala_official_ @world_of_moving @tiktok @indiatiktok @tik_tok_mallu_guys

💞ഈ ഒരു ഒറ്റ CALL മതി എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മറക്കാൻ💞 . 💕അമ്മ മോൻ💕 . . . . . #momlove #amma #ammalove #ammalove 😘 #ownvoices #owncreation #creation #acting #tiktokmemes #tiktok #instagram #instagood @instagram @tiktok_kerala_official_ @world_of_moving @tiktok @indiatiktok @tik_tok_mallu_guys - 14 days ago

8,739 Likes
427 Comments
0
ഇന്ത്യയിലേക്കും NO.1 POLICE FORCE @kerala_police ആണ്..പക്ഷെ ഈ CASE എന്ത് പറ്റി സർ..കുറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ല വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്🙏🙏
. . . 
#justiceforwalayarsisters #walayarsisters #forwalayarsisters #keralapolice #judiciary #indianjudiciary #fukin #law #tiktok #tiktokmemes #instagram @kerala_police_troll_page_ @kerala_police_ @malayalee_media @mallupagee @malayali.da @world_of_moving @malayalam_dubsmash @tiktok_kerala_official_ @playboymediaofficial @array_media @catchup.media @pixelwoop_media @instagram @tiktok @indiatiktok @tik_tok_malayalam_insta @keralatalentsofficial

ഇന്ത്യയിലേക്കും NO.1 POLICE FORCE @kerala_police ആണ്..പക്ഷെ ഈ CASE എന്ത് പറ്റി സർ..കുറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ല വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്🙏🙏 . . . #justiceforwalayarsisters #walayarsisters #forwalayarsisters #keralapolice #judiciary #indianjudiciary #fukin #law #tiktok #tiktokmemes #instagram @kerala_police_troll_page_ @kerala_police_ @malayalee_media @mallupagee @malayali.da @world_of_moving @malayalam_dubsmash @tiktok_kerala_official_ @playboymediaofficial @array_media @catchup.media @pixelwoop_media @instagram @tiktok @indiatiktok @tik_tok_malayalam_insta @keralatalentsofficial - 17 days ago

4,703 Likes
459 Comments
0
😢😥ഇതു ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടല്ല. കാമപ്പിശാചിക്കളുടെ നാട്😪😔😡
. 
#justice_for_walayar_sisters 🙏
.
.
.
.
#justice_for_walayar_sisters #walayarsisters #sisters #blood #kerala #fuck #judiciary #cort #keralapolice #walayarissue #tiktok #tiktokmemes #instagram #viralmedia #media #news @instagram @tiktok_kerala_official_ @world_of_moving @malayalee_media @malayalam_dubsmash @malayalimodels @malayali.da @tiktok @tik_tok_mallu_guys @indiatiktok @tik_tok_malayalam_insta @keralaportfolio @kerala_police @kerala_police_troll_page_ @asianet @asianetnews @manoramanews @bbcnews @events @kaattalan_media @indiawoodmedia

😢😥ഇതു ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടല്ല. കാമപ്പിശാചിക്കളുടെ നാട്😪😔😡 . #justice_for_walayar_sisters 🙏 . . . . #justice_for_walayar_sisters #walayarsisters #sisters #blood #kerala #fuck #judiciary #cort #keralapolice #walayarissue #tiktok #tiktokmemes #instagram #viralmedia #media #news @instagram @tiktok_kerala_official_ @world_of_moving @malayalee_media @malayalam_dubsmash @malayalimodels @malayali.da @tiktok @tik_tok_mallu_guys @indiatiktok @tik_tok_malayalam_insta @keralaportfolio @kerala_police @kerala_police_troll_page_ @asianet @asianetnews @manoramanews @bbcnews @events @kaattalan_media @indiawoodmedia - 19 days ago

4,160 Likes
411 Comments
0
🖤🖤ഞാനും കറുപ്പുതാ എനക്ക് പുടിച്ച കളർ ഉം കറുപ്പുതാ🖤🖤
. . . . 
#blacklover #black #ownvoice #owncreation #trending #creation #instagram #tiktok #tiktokmemes #modeling #passion #vibes #vibe #saudimemes @tiktok_kerala_official_ @malayalee_media @catchup.media @world_of_moving @malayalimodels @malayalam_dubsmash @malayali.da @instagram @_tiktokmalayalam @indiatiktok @tiktok @tiktok_around @tik_tok_kerala

🖤🖤ഞാനും കറുപ്പുതാ എനക്ക് പുടിച്ച കളർ ഉം കറുപ്പുതാ🖤🖤 . . . . #blacklover #black #ownvoice #owncreation #trending #creation #instagram #tiktok #tiktokmemes #modeling #passion #vibes #vibe #saudimemes @tiktok_kerala_official_ @malayalee_media @catchup.media @world_of_moving @malayalimodels @malayalam_dubsmash @malayali.da @instagram @_tiktokmalayalam @indiatiktok @tiktok @tiktok_around @tik_tok_kerala - 21 days ago

5,617 Likes
446 Comments
0
7പേരും തേച്ചോട്ടിച്ചൂ അതോടെ ഞാൻ ആ പ്രസ്ഥാനം അങ്ങ് നിർത്തി😂
VOICE: @sannyasanthosh 💕
. . . . 
#ownvoice #voice #owncreation #creation #tiktok #tiktokmemes #instagram #insta #saudiarabia #single #singlelife

7പേരും തേച്ചോട്ടിച്ചൂ അതോടെ ഞാൻ ആ പ്രസ്ഥാനം അങ്ങ് നിർത്തി😂 VOICE: @sannyasanthosh 💕 . . . . #ownvoice #voice #owncreation #creation #tiktok #tiktokmemes #instagram #insta #saudiarabia #single #singlelife - 23 days ago

3,197 Likes
375 Comments
0
അച്ഛനും അമ്മയും തന്നാ സ്നേഹത്തിനു  പകരമാവില്ല നമ്മൾ അവർക്കു എന്ത് കൊടുത്താലും❤❤
.
.
.
#fatherlove #motherlove #familyboy #familyhood #voice #ownvoice #owncreation #instagram #instalove #tiktok #tiktokmemes @tiktok_kerala_official_ @kaattalan_media @world_of_moving @indiawoodmedia @mollywoodmedia @mollywoodmedia @malayalee_media @malayalam_dubsmash @malayali.da @tiktok_uae_ @suhail_aman_rasheed_ @instagram @insta_l.o.v.e_beats

അച്ഛനും അമ്മയും തന്നാ സ്നേഹത്തിനു പകരമാവില്ല നമ്മൾ അവർക്കു എന്ത് കൊടുത്താലും❤❤ . . . #fatherlove #motherlove #familyboy #familyhood #voice #ownvoice #owncreation #instagram #instalove #tiktok #tiktokmemes @tiktok_kerala_official_ @kaattalan_media @world_of_moving @indiawoodmedia @mollywoodmedia @mollywoodmedia @malayalee_media @malayalam_dubsmash @malayali.da @tiktok_uae_ @suhail_aman_rasheed_ @instagram @insta_l.o.v.e_beats - 27 days ago

23,840 Likes
659 Comments
0
ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചാലും നീ അത് കാണിക്കുവോ.. എന്നാ ഇതുടെ കാണിക്കടി😂😅😋
. . . . 
#trending #song #trendingsong #tiktok #viral #viralsong #tiktokmemes #instagram #instalove #instagram @world_of_moving @tiktok_kerala_official_ @cinemamedia @bgmworldmedia @playboymediaofficial @pixelwoop_media @rising_media_ @tiktok_around @mollywoodmedia @mollywoodgallery @instagram @malayalimodels @malayalam_dubsmash @malayali.da

ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചാലും നീ അത് കാണിക്കുവോ.. എന്നാ ഇതുടെ കാണിക്കടി😂😅😋 . . . . #trending #song #trendingsong #tiktok #viral #viralsong #tiktokmemes #instagram #instalove #instagram @world_of_moving @tiktok_kerala_official_ @cinemamedia @bgmworldmedia @playboymediaofficial @pixelwoop_media @rising_media_ @tiktok_around @mollywoodmedia @mollywoodgallery @instagram @malayalimodels @malayalam_dubsmash @malayali.da - 29 days ago

8,886 Likes
385 Comments
0
എല്ലാ SINGLES ഒരു PAST കാണും അവരെ SINGLE ആക്കിയ ആ PAST😷
.
.
#ownvoice #voice #owncreation #creation #singlepassanga #singles #tiktok #quotes #lifestory #instagram #instalove #vichuxeno @tiktok_kerala_official_ @tik_tok_mallu_guys @tiktok @tik_tok_malayalam_insta @indiatiktok @instagram @tiktok_kerala_official @promotal_media @catchup.media @malayalam_dubsmash @malayalimodels @_tiktokmalayalam

എല്ലാ SINGLES ഒരു PAST കാണും അവരെ SINGLE ആക്കിയ ആ PAST😷 . . #ownvoice #voice #owncreation #creation #singlepassanga #singles #tiktok #quotes #lifestory #instagram #instalove #vichuxeno @tiktok_kerala_official_ @tik_tok_mallu_guys @tiktok @tik_tok_malayalam_insta @indiatiktok @instagram @tiktok_kerala_official @promotal_media @catchup.media @malayalam_dubsmash @malayalimodels @_tiktokmalayalam - 1 month ago

4,428 Likes
460 Comments
0
നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്യാമറ ആയി വരുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല,വെറും കാമത്തിനു മാത്രം😠 VOICE :@smithajayadev14 💞
.
.
.
.
#ownvoice #owncreation #creation #becarefullgirls #girls #becarefull #reacted #respected #women #topic #tiktok #tiktokmemes #instagram #insta @tiktok_kerala_official_ @tiktok_hitbox @tik_tok_mallu_guys @tiktok @tik_tok_malayalam_insta @tiktok_around @ente_lokkam @mollywoodtimesonline @mollywoodpass @kaattalan_media @cinemamedia @indiawoodmedia @lolmalayalam @malayalimodels @malayalam_dubsmash @malayalamtypography @malayali.da

നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്യാമറ ആയി വരുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല,വെറും കാമത്തിനു മാത്രം😠 VOICE :@smithajayadev14 💞 . . . . #ownvoice #owncreation #creation #becarefullgirls #girls #becarefull #reacted #respected #women #topic #tiktok #tiktokmemes #instagram #insta @tiktok_kerala_official_ @tiktok_hitbox @tik_tok_mallu_guys @tiktok @tik_tok_malayalam_insta @tiktok_around @ente_lokkam @mollywoodtimesonline @mollywoodpass @kaattalan_media @cinemamedia @indiawoodmedia @lolmalayalam @malayalimodels @malayalam_dubsmash @malayalamtypography @malayali.da - 1 month ago

4,717 Likes
296 Comments
0
ഇജ്ജാതി എഡിറ്റിങ് എന്റെ പൊന്നോ😂 എന്റെ വോയിസ്‌ 😍😋
. . . 
@jokerphoenixfangallery @joaquinphoenixv @joker_beatz @joker.lovers @joker.qu0tes @_j_o_k_e_r______b_g_m_____ @instagram @tiktok @tiktok_around @indiatiktok @jokermovie @joker.media_ @jokermovie___ @joker__movie #jokerlover #joker #jokermovie #jokeredit #jokermakeup

ഇജ്ജാതി എഡിറ്റിങ് എന്റെ പൊന്നോ😂 എന്റെ വോയിസ്‌ 😍😋 . . . @jokerphoenixfangallery @joaquinphoenixv @joker_beatz @joker.lovers @joker.qu0tes @_j_o_k_e_r______b_g_m_____ @instagram @tiktok @tiktok_around @indiatiktok @jokermovie @joker.media_ @jokermovie___ @joker__movie #jokerlover #joker #jokermovie #jokeredit #jokermakeup - 1 month ago

22,487 Likes
135 Comments
0
SINGLISAM ആണ് സാറെ ഇവന്റെ മെയിൻ സംഭവം😂😅 .
.
.
.
#ownvoice #owncreation #singlish #singlelife #single #tiktok #tiktoklover #addiction #instagram #pravasi @tiktok_kerala_official_ @malayalee_media @indiawoodmedia @suhail_aman_rasheed_ @mollywoodmedia @mollywoodtimesonline @tiktok.indiaofficial @tiktok @tiktok_around @malayalimodels @malayalam_dubsmash @malayali.da

SINGLISAM ആണ് സാറെ ഇവന്റെ മെയിൻ സംഭവം😂😅 . . . . #ownvoice #owncreation #singlish #singlelife #single #tiktok #tiktoklover #addiction #instagram #pravasi @tiktok_kerala_official_ @malayalee_media @indiawoodmedia @suhail_aman_rasheed_ @mollywoodmedia @mollywoodtimesonline @tiktok.indiaofficial @tiktok @tiktok_around @malayalimodels @malayalam_dubsmash @malayali.da - 1 month ago

3,635 Likes
311 Comments
0
Load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.