#việtnam

132,540 posts

Siêu Phẩm em #yếm 😍
◾️S M L ◾️Giá yêu thương : #230k -------------------------------
📞: 0961276897
#yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem

Siêu Phẩm em #yếm 😍 ◾️S M L ◾️Giá yêu thương : #230k ------------------------------- 📞: 0961276897 #yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem - 20 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
Siêu Phẩm em #yếm 😍
◾️S M L ◾️Giá yêu thương : #230k -------------------------------
📞: 0961276897
#yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem

Siêu Phẩm em #yếm 😍 ◾️S M L ◾️Giá yêu thương : #230k ------------------------------- 📞: 0961276897 #yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem - 20 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
Siêu Phẩm em #yếm 😍
◾️S M L ◾️Giá yêu thương : #230k -------------------------------
📞: 0961276897
#yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem

Siêu Phẩm em #yếm 😍 ◾️S M L ◾️Giá yêu thương : #230k ------------------------------- 📞: 0961276897 #yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem - 20 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
Xinh quá là xinh luôn ạ 
Set đầm và áo gile len
Mình có bán rời nữa nhá
Đầm 280k
Áo len 260k
—————————————————
📞: 0961276897
#yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem #đầm #áolenhànquốc #áokhoáclen #aocardigan

Xinh quá là xinh luôn ạ Set đầm và áo gile len Mình có bán rời nữa nhá Đầm 280k Áo len 260k ————————————————— 📞: 0961276897 #yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem #đầm #áolenhànquốc #áokhoáclen #aocardigan - 22 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
Xinh quá là xinh luôn ạ 
Set đầm và áo gile len
Mình có bán rời nữa nhá
Đầm 280k
Áo len 260k
—————————————————
📞: 0961276897
#yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem #đầm #áolenhànquốc #áokhoáclen #aocardigan

Xinh quá là xinh luôn ạ Set đầm và áo gile len Mình có bán rời nữa nhá Đầm 280k Áo len 260k ————————————————— 📞: 0961276897 #yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem #đầm #áolenhànquốc #áokhoáclen #aocardigan - 22 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
Xinh quá là xinh luôn ạ 
Set đầm và áo gile len
Mình có bán rời nữa nhá
Đầm 280k
Áo len 260k
—————————————————
📞: 0961276897
#yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem #đầm #áolenhànquốc #áokhoáclen #aocardigan

Xinh quá là xinh luôn ạ Set đầm và áo gile len Mình có bán rời nữa nhá Đầm 280k Áo len 260k ————————————————— 📞: 0961276897 #yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem #đầm #áolenhànquốc #áokhoáclen #aocardigan - 22 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
Xinh quá là xinh luôn ạ 
Set đầm và áo khoác len
Mình có bán rời nữa nhá
Đầm 280k
Áo len 330k
—————————————————
📞: 0961276897
#yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem #đầm #áolenhànquốc #áokhoáclen #aocardigan

Xinh quá là xinh luôn ạ Set đầm và áo khoác len Mình có bán rời nữa nhá Đầm 280k Áo len 330k ————————————————— 📞: 0961276897 #yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem #đầm #áolenhànquốc #áokhoáclen #aocardigan - 23 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
Xinh quá là xinh luôn ạ 
Set đầm và áo khoác len
Mình có bán rời nữa nhá
Đầm 280k
Áo len 330k
—————————————————
📞: 0961276897
#yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem #đầm #áolenhànquốc #áokhoáclen #aocardigan

Xinh quá là xinh luôn ạ Set đầm và áo khoác len Mình có bán rời nữa nhá Đầm 280k Áo len 330k ————————————————— 📞: 0961276897 #yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem #đầm #áolenhànquốc #áokhoáclen #aocardigan - 23 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
Xinh quá là xinh luôn ạ 
Set đầm và áo khoác len
Mình có bán rời nữa nhá
Đầm 280k
Áo len 330k
—————————————————
📞: 0961276897
#yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem #đầm #áolenhànquốc #áokhoáclen #aocardigan

Xinh quá là xinh luôn ạ Set đầm và áo khoác len Mình có bán rời nữa nhá Đầm 280k Áo len 330k ————————————————— 📞: 0961276897 #yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem #đầm #áolenhànquốc #áokhoáclen #aocardigan - 23 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
Set áo và yếm váy ◾️Freesize
◾️Giá yêu thương : #300k -------------------------------
📞: 0961276897
#yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem

Set áo và yếm váy ◾️Freesize ◾️Giá yêu thương : #300k ------------------------------- 📞: 0961276897 #yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem - 26 minutes ago

4 Likes
0 Comments
0
Set áo và yếm váy ◾️Freesize
◾️Giá yêu thương : #300k -------------------------------
📞: 0961276897
#yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem

Set áo và yếm váy ◾️Freesize ◾️Giá yêu thương : #300k ------------------------------- 📞: 0961276897 #yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem - 26 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
Set áo và yếm váy ◾️Freesize
◾️Giá yêu thương : #300k -------------------------------
📞: 0961276897
#yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem

Set áo và yếm váy ◾️Freesize ◾️Giá yêu thương : #300k ------------------------------- 📞: 0961276897 #yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem - 26 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
Đài tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong cùng dàn xe của các Quý ông 👻

#huế #huecity #fuji200 #vespavietnam #dgr2019

Đài tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong cùng dàn xe của các Quý ông 👻 #huế #huecity #fuji200 #vespavietnam #dgr2019 - 34 minutes ago

52 Likes
1 Comments
0
#tiếngviệt #việtnam #sách 
꺅꺅😲 꼬윤 윤선애 쌤의 신간~!
의식처럼 비엣어 섹션 들리다가
따끈따끈 발견!

비즈니스 표현 강의도 유용했는데
완전  바이블 나온듯ㅎ

#길벗 출판사에서 언어별 시리즈로 출간하는듯한데 #베트남어 가 나오다니ㅜㅜ

베트남에서 비즈니스 하시는분들
꼭 보세요 두번 보세요
(팬심으로 우러난 자발적 홍보ㅋ)

언제 이걸 다 유창히 말할 수 있을까
좌절스럽긴하지만😭 (윤선애쌤 비록 랜선제자이지만
다큐시리즈도 가지고 있고
팬이에요ㅋㅋ 앞으로도 흥하시길👍) #베트남어 #베트남어배우기 #베트남어공부
#베트남비즈니스 #비즈니스베트남어 #베트남어회화
#비즈니스베트남어회화이메일표현사전
#vietnamese #vietnam

#tiếngviệt #việtnam #sách 꺅꺅😲 꼬윤 윤선애 쌤의 신간~! 의식처럼 비엣어 섹션 들리다가 따끈따끈 발견! 비즈니스 표현 강의도 유용했는데 완전 바이블 나온듯ㅎ #길벗 출판사에서 언어별 시리즈로 출간하는듯한데 #베트남어 가 나오다니ㅜㅜ 베트남에서 비즈니스 하시는분들 꼭 보세요 두번 보세요 (팬심으로 우러난 자발적 홍보ㅋ) 언제 이걸 다 유창히 말할 수 있을까 좌절스럽긴하지만😭 (윤선애쌤 비록 랜선제자이지만 다큐시리즈도 가지고 있고 팬이에요ㅋㅋ 앞으로도 흥하시길👍) #베트남어 #베트남어배우기 #베트남어공부 #베트남비즈니스 #비즈니스베트남어 #베트남어회화 #비즈니스베트남어회화이메일표현사전 #vietnamese #vietnam - 2 hours ago

3 Likes
0 Comments
0
Siêu Phẩm em #yếm 😍
◾️S M L XL ◾️Giá yêu thương : #340k -------------------------------
📞: 0961276897
#yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem

Siêu Phẩm em #yếm 😍 ◾️S M L XL ◾️Giá yêu thương : #340k ------------------------------- 📞: 0961276897 #yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem - 2 hours ago

12 Likes
0 Comments
0
Siêu Phẩm em #yếm 😍
◾️S M L XL ◾️Giá yêu thương : #340k -------------------------------
📞: 0961276897
#yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem

Siêu Phẩm em #yếm 😍 ◾️S M L XL ◾️Giá yêu thương : #340k ------------------------------- 📞: 0961276897 #yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem - 2 hours ago

6 Likes
0 Comments
0
Siêu Phẩm em #yếm 😍
◾️S M L XL ◾️Giá yêu thương : #340k -------------------------------
📞: 0961276897
#yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem

Siêu Phẩm em #yếm 😍 ◾️S M L XL ◾️Giá yêu thương : #340k ------------------------------- 📞: 0961276897 #yếmquần #yemjean #yếm #yem #vayyem #yemquan #yemjean #vietnam #việtnam #style #stylekorea #ullzangstyle #ullzang #ullzanggirl #danang #hoian #saigon #hanoi #koreanstyle #yếmdài #yếmbò #jean #ullzangfashion #vayyem - 2 hours ago

7 Likes
0 Comments
0
Stairway to heaven 😍☁️ How far would you dare to go?
📍Vietnam
By: Please DM for credit
.
#explore #wanderlust #travel #travelbug #travelphotography #nature #traveladdict  #travelpics #igvietnam #explorevietnam #vscovietnam #everydayvietnam #ig_vietnam #vietnamcharm #vietnamtrip #vietnamtravel #vietnamlife #ig_vietnam 
#việtnam #vietnam #visitvietnam #naturevideo #naturelovers #naturephotography #stairway #nature_captures #heaven #architecture #paradise #nature_capture

Stairway to heaven 😍☁️ How far would you dare to go? 📍Vietnam By: Please DM for credit . #explore #wanderlust #travel #travelbug #travelphotography #nature #traveladdict #travelpics #igvietnam #explorevietnam #vscovietnam #everydayvietnam #ig_vietnam #vietnamcharm #vietnamtrip #vietnamtravel #vietnamlife #ig_vietnam #việtnam #vietnam #visitvietnam #naturevideo #naturelovers #naturephotography #stairway #nature_captures #heaven #architecture #paradise #nature_capture - 3 hours ago

1,477 Likes
22 Comments
0
🔆Витамин D — один из самых известных витаминов. Почти каждый человек знает, что получить его можно благодаря нахождению на солнце. Витамин D важен для того, чтобы организм мог бороться с инфекцией, для крепких и здоровых костей, а также для того, чтобы хорошо работали мышцы, сердце, легкие и мозг.
🔆Он повышает иммунитет, участвует в регуляции артериального давления и сердцебиения, необходим для нормальной свертываемости крови, для функционирования щитовидной железы, препятствует росту раковых клеток и пр.
🔆Особенно важен витамин D для растущего детского организма: он обеспечивает нормальный рост и развитие костей.Также, продолжает она, витамин D способствует скорейшему восстановлению мышечной ткани, в том числе после интенсивных тренировок, помогает организму быстрее накапливать кальций — это необходимо для крепости как костей, так и мышц.
❌Меры предосторожности
Чтобы уберечь ребенка от знакомства с “плохим“ солнцем и подружить с “хорошим“, нужно соблюдать некоторые правила. Как минимум до 3-х лет не выпускать малыша голышом под прямые солнечные лучи. Показываться солнышку может ребенок старше 4-5 лет, однако плечики и спинку лучше поберечь, прикрыв одеждой.
⠀
Глазки малыша тоже нуждаются в защите. Решение – специальные солнцезащитные очки, которые лучше приобрести в специализированном офтальмологическом салоне. Если кроха отказывается от очков (что встречается крайне редко), можно воспользоваться панамкой с широкими полями. Кстати, таким образом вы убьете двух зайцев – защитите от солнца и глаза, и волосы.
Собираясь с ребенком на пляж, следует помнить:
⠀
🔅Самым полезным временем для загара является утро – до 11 часов и время после 17:00.
⠀
🔅В первый день пребывание на солнце должно ограничиться 10 минутами, во второй – 15 минутами и так далее.
⠀
🔅Малышу также нужна солнцезащитная косметика. Средство от загара должно предохранять от лучей А и В (коэффициент приблизительно такой – 50 В и 15 А).
⠀
🔅Солнце может стать причиной обезвоживания. Утолить жажду помогут любые негазированные напитки: сок, вода, кефир.

🔆Витамин D — один из самых известных витаминов. Почти каждый человек знает, что получить его можно благодаря нахождению на солнце. Витамин D важен для того, чтобы организм мог бороться с инфекцией, для крепких и здоровых костей, а также для того, чтобы хорошо работали мышцы, сердце, легкие и мозг. 🔆Он повышает иммунитет, участвует в регуляции артериального давления и сердцебиения, необходим для нормальной свертываемости крови, для функционирования щитовидной железы, препятствует росту раковых клеток и пр. 🔆Особенно важен витамин D для растущего детского организма: он обеспечивает нормальный рост и развитие костей.Также, продолжает она, витамин D способствует скорейшему восстановлению мышечной ткани, в том числе после интенсивных тренировок, помогает организму быстрее накапливать кальций — это необходимо для крепости как костей, так и мышц. ❌Меры предосторожности Чтобы уберечь ребенка от знакомства с “плохим“ солнцем и подружить с “хорошим“, нужно соблюдать некоторые правила. Как минимум до 3-х лет не выпускать малыша голышом под прямые солнечные лучи. Показываться солнышку может ребенок старше 4-5 лет, однако плечики и спинку лучше поберечь, прикрыв одеждой. ⠀ Глазки малыша тоже нуждаются в защите. Решение – специальные солнцезащитные очки, которые лучше приобрести в специализированном офтальмологическом салоне. Если кроха отказывается от очков (что встречается крайне редко), можно воспользоваться панамкой с широкими полями. Кстати, таким образом вы убьете двух зайцев – защитите от солнца и глаза, и волосы. Собираясь с ребенком на пляж, следует помнить: ⠀ 🔅Самым полезным временем для загара является утро – до 11 часов и время после 17:00. ⠀ 🔅В первый день пребывание на солнце должно ограничиться 10 минутами, во второй – 15 минутами и так далее. ⠀ 🔅Малышу также нужна солнцезащитная косметика. Средство от загара должно предохранять от лучей А и В (коэффициент приблизительно такой – 50 В и 15 А). ⠀ 🔅Солнце может стать причиной обезвоживания. Утолить жажду помогут любые негазированные напитки: сок, вода, кефир. - 3 hours ago

29 Likes
1 Comments
0
ขอพื้นที่เล็กๆ😔 
#mayindanang2019 #vietnam #danangtrip #travel #holiday #lovetravel #ฮอยอัน #ฮอยอันฉันจะละลาย #เวียดนาม #Việtnam #lifexperience #journey #เที่ยวไปเรื่อย #ทริปจบรูปไม่จบ

ขอพื้นที่เล็กๆ😔 #mayindanang2019 #vietnam #danangtrip #travel #holiday #lovetravel #ฮอยอ ัน #ฮอยอ ันฉันจะละลาย #เว ียดนาม #Việtnam #lifexperience #journey #เท ี่ยวไปเรื่อย #ทร ิปจบรูปไม่จบ - 4 hours ago

66 Likes
0 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.