#چمستان

62,739 posts

#ویلا فروش فوری #شیک#ویلا#دوبلکس#سرخرود#محموداباد#ایزدشهر#چمستان#ویلا#فروش #شیک ویلا#کد # 692
🏡محمودابادویلا باغ
🏖 جای دنج تهرانی نشین
🌎1000مترزمین
🌐140متر بنا
🛏3خواب با مستر ✅کمد دیواری
✅گل کاری شده
✅فول امکانات
✅نماسنگ
✅حیاط سازی شده
✅انشعابات نصب ✅درخت مرکبات
✅مجوز ساخت _ پایانکار
🏷 پروانه و سند تک برگ
💰قیمت : 900میلیون
☎شاه پسند09111271426
#مازندران#ساحلی#جنگلی#دیددریا#
شهرکی#بانگهبانی#نوساز#سندار#ویلا #ویلا# مدرن#شیک#کوهپایه#شهرکی ویلا#ویلا#حیاط سازی#ویلا# شده#ویلا#ساحلی #شهرکی #ویلا
#فضا سازی#ویلا#دوبلکس ویلا#نوساز ویلا#سندار#اوروپای#مرن ویلا#ویلا# شده#استخر#سونا#دوبلکس#خواب با مستر#ویلاحیاط دار#ویلا شیک#ویلا
#به پیج ما دیدن کنید
#سایت کانال ما👇👇👇👇👇
@amlak_shahpasand

#ویلا فروش فوری #شیک #ویلا #دوبلکس #سرخرود #محموداباد #ایزدشهر #چمستان #ویلا #فروش #شیک ویلا#کد # 692 🏡محمودابادویلا باغ 🏖 جای دنج تهرانی نشین 🌎1000مترزمین 🌐140متر بنا 🛏3خواب با مستر ✅کمد دیواری ✅گل کاری شده ✅فول امکانات ✅نماسنگ ✅حیاط سازی شده ✅انشعابات نصب ✅درخت مرکبات ✅مجوز ساخت _ پایانکار 🏷 پروانه و سند تک برگ 💰قیمت : 900میلیون ☎شاه پسند09111271426 #مازندران #ساحلی #جنگلی #دیددریا # شهرکی#بانگهبانی #نوساز #سندار #ویلا #ویلا # مدرن#شیک #کوهپایه #شهرکی ویلا#ویلا #حیاط سازی#ویلا # شده#ویلا #ساحلی #شهرکی #ویلا #فضا سازی#ویلا #دوبلکس ویلا#نوساز ویلا#سندار #اوروپای #مرن ویلا#ویلا # شده#استخر #سونا #دوبلکس #خواب با مستر#ویلاحیاط دار#ویلا شیک#ویلا #به پیج ما دیدن کنید #سایت کانال ما👇👇👇👇👇 @amlak_shahpasand - 20 minutes ago

7 Likes
0 Comments
0
#ویلا فروش فوری #شیک#ویلا#دوبلکس#سرخرود#محموداباد#ایزدشهر#چمستان#ویلا#فروش #شیک ویلا#کد # 691
🏡محموداباد کلوده
🏖 جای دنج تهرانی نشین
🌎650مترزمین
🌐240متر بنا
🛏4خواب با مستر ✅کمد دیواری
✅گل کاری شده
✅فول امکانات
✅دوبلکس
✅حیاط سازی شده
✅انشعابات نصب ✅استخردار
✅درخت مرکبات
✅مجوز ساخت _ پایانکار
🏷 پروانه و سند تک برگ
💰قیمت : 1200میلیارد
☎شاه پسند09111271426

#مازندران#ساحلی#جنگلی#دیددریا#
شهرکی#بانگهبانی#نوساز#سندار#ویلا #ویلا# مدرن#شیک#کوهپایه#شهرکی ویلا#ویلا#حیاط سازی#ویلا# شده#ویلا#ساحلی #شهرکی #ویلا
#فضا سازی#ویلا#دوبلکس ویلا#نوساز ویلا#سندار#اوروپای#مرن ویلا#ویلا# شده#استخر#سونا#دوبلکس#خواب با مستر#ویلاحیاط دار#ویلا شیک#ویلا
#به پیج ما دیدن کنید
#سایت کانال ما👇👇👇👇👇
@amlak_shahpasand

#ویلا فروش فوری #شیک #ویلا #دوبلکس #سرخرود #محموداباد #ایزدشهر #چمستان #ویلا #فروش #شیک ویلا#کد # 691 🏡محموداباد کلوده 🏖 جای دنج تهرانی نشین 🌎650مترزمین 🌐240متر بنا 🛏4خواب با مستر ✅کمد دیواری ✅گل کاری شده ✅فول امکانات ✅دوبلکس ✅حیاط سازی شده ✅انشعابات نصب ✅استخردار ✅درخت مرکبات ✅مجوز ساخت _ پایانکار 🏷 پروانه و سند تک برگ 💰قیمت : 1200میلیارد ☎شاه پسند09111271426 #مازندران #ساحلی #جنگلی #دیددریا # شهرکی#بانگهبانی #نوساز #سندار #ویلا #ویلا # مدرن#شیک #کوهپایه #شهرکی ویلا#ویلا #حیاط سازی#ویلا # شده#ویلا #ساحلی #شهرکی #ویلا #فضا سازی#ویلا #دوبلکس ویلا#نوساز ویلا#سندار #اوروپای #مرن ویلا#ویلا # شده#استخر #سونا #دوبلکس #خواب با مستر#ویلاحیاط دار#ویلا شیک#ویلا #به پیج ما دیدن کنید #سایت کانال ما👇👇👇👇👇 @amlak_shahpasand - 21 minutes ago

8 Likes
0 Comments
0
#ویلا فروش فوری #شیک#ویلا#دوبلکس#سرخرود#محموداباد#ایزدشهر#چمستان#ویلا#فروش #شیک ویلا#کد # 690
🏡محموداباد 🏖 جای دنج تهرانی نشین
🌎200مترزمین
🌐90متر بنا
🛏2خواب با مستر ✅کمد دیواری
✅گل کاری شده
✅فول امکانات
✅همکف
✅حیاط سازی شده
✅انشعابات نصب ✅مدرن
✅مجوز ساخت _ پایانکار
🏷 پروانه و سند تک برگ
💰قیمت : 370میلیون
☎شاه پسند09111271426

#مازندران#ساحلی#جنگلی#دیددریا#
شهرکی#بانگهبانی#نوساز#سندار#ویلا #ویلا# مدرن#شیک#کوهپایه#شهرکی ویلا#ویلا#حیاط سازی#ویلا# شده#ویلا#ساحلی #شهرکی #ویلا
#فضا سازی#ویلا#دوبلکس ویلا#نوساز ویلا#سندار#اوروپای#مرن ویلا#ویلا# شده#استخر#سونا#دوبلکس#خواب با مستر#ویلاحیاط دار#ویلا شیک#ویلا
#به پیج ما دیدن کنید
#سایت کانال ما👇👇👇👇👇 @amlak_shahpasand

#ویلا فروش فوری #شیک #ویلا #دوبلکس #سرخرود #محموداباد #ایزدشهر #چمستان #ویلا #فروش #شیک ویلا#کد # 690 🏡محموداباد 🏖 جای دنج تهرانی نشین 🌎200مترزمین 🌐90متر بنا 🛏2خواب با مستر ✅کمد دیواری ✅گل کاری شده ✅فول امکانات ✅همکف ✅حیاط سازی شده ✅انشعابات نصب ✅مدرن ✅مجوز ساخت _ پایانکار 🏷 پروانه و سند تک برگ 💰قیمت : 370میلیون ☎شاه پسند09111271426 #مازندران #ساحلی #جنگلی #دیددریا # شهرکی#بانگهبانی #نوساز #سندار #ویلا #ویلا # مدرن#شیک #کوهپایه #شهرکی ویلا#ویلا #حیاط سازی#ویلا # شده#ویلا #ساحلی #شهرکی #ویلا #فضا سازی#ویلا #دوبلکس ویلا#نوساز ویلا#سندار #اوروپای #مرن ویلا#ویلا # شده#استخر #سونا #دوبلکس #خواب با مستر#ویلاحیاط دار#ویلا شیک#ویلا #به پیج ما دیدن کنید #سایت کانال ما👇👇👇👇👇 @amlak_shahpasand - 23 minutes ago

8 Likes
0 Comments
0
#ویلا فروش فوری #شیک#ویلا#دوبلکس#سرخرود#محموداباد#ایزدشهر#چمستان#ویلا#فروش #شیک ویلا#کد # 689
🏡محموداباد 🏖 جای دنج تهرانی نشین
🌎200مترزمین
🌐100متر بنا
🛏2خواب با مستر ✅کمد دیواری
✅گل کاری شده
✅فول امکانات
✅همکف
✅حیاط سازی شده
✅انشعابات نصب ✅مدرن
✅مجوز ساخت _ پایانکار
🏷 پروانه و سند تک برگ
💰قیمت : 550میلیون
☎شاه پسند09111271426

#مازندران#ساحلی#جنگلی#دیددریا#
شهرکی#بانگهبانی#نوساز#سندار#ویلا #ویلا# مدرن#شیک#کوهپایه#شهرکی ویلا#ویلا#حیاط سازی#ویلا# شده#ویلا#ساحلی #شهرکی #ویلا
#فضا سازی#ویلا#دوبلکس ویلا#نوساز ویلا#سندار#اوروپای#مرن ویلا#ویلا# شده#استخر#سونا#دوبلکس#خواب با مستر#ویلاحیاط دار#ویلا شیک#ویلا
#به پیج ما دیدن کنید
#سایت کانال ما👇👇👇👇👇 @amlak_shahpasand

#ویلا فروش فوری #شیک #ویلا #دوبلکس #سرخرود #محموداباد #ایزدشهر #چمستان #ویلا #فروش #شیک ویلا#کد # 689 🏡محموداباد 🏖 جای دنج تهرانی نشین 🌎200مترزمین 🌐100متر بنا 🛏2خواب با مستر ✅کمد دیواری ✅گل کاری شده ✅فول امکانات ✅همکف ✅حیاط سازی شده ✅انشعابات نصب ✅مدرن ✅مجوز ساخت _ پایانکار 🏷 پروانه و سند تک برگ 💰قیمت : 550میلیون ☎شاه پسند09111271426 #مازندران #ساحلی #جنگلی #دیددریا # شهرکی#بانگهبانی #نوساز #سندار #ویلا #ویلا # مدرن#شیک #کوهپایه #شهرکی ویلا#ویلا #حیاط سازی#ویلا # شده#ویلا #ساحلی #شهرکی #ویلا #فضا سازی#ویلا #دوبلکس ویلا#نوساز ویلا#سندار #اوروپای #مرن ویلا#ویلا # شده#استخر #سونا #دوبلکس #خواب با مستر#ویلاحیاط دار#ویلا شیک#ویلا #به پیج ما دیدن کنید #سایت کانال ما👇👇👇👇👇 @amlak_shahpasand - 24 minutes ago

6 Likes
0 Comments
0
#ویلا فروش فوری #شیک#ویلا#دوبلکس#سرخرود#محموداباد#ایزدشهر#چمستان#ویلا#فروش #شیک ویلا#کد # 688
🏡محموداباد 🏖 جای دنج تهرانی نشین
🌎205مترزمین
🌐11متر بر
🏷  سند تک برگ
💰قیمت : 1500متری
☎شاه پسند09111271426

#مازندران#ساحلی#جنگلی#دیددریا#
شهرکی#بانگهبانی#نوساز#سندار#ویلا #ویلا# مدرن#شیک#کوهپایه#شهرکی ویلا#ویلا#حیاط سازی#ویلا# شده#ویلا#ساحلی #شهرکی #ویلا
#فضا سازی#ویلا#دوبلکس ویلا#نوساز ویلا#سندار#اوروپای#مرن ویلا#ویلا# شده#استخر#سونا#دوبلکس#خواب با مستر#ویلاحیاط دار#ویلا شیک#ویلا
#به پیج ما دیدن کنید
#سایت کانال ما👇👇👇👇👇
@amlak_shahpasand

#ویلا فروش فوری #شیک #ویلا #دوبلکس #سرخرود #محموداباد #ایزدشهر #چمستان #ویلا #فروش #شیک ویلا#کد # 688 🏡محموداباد 🏖 جای دنج تهرانی نشین 🌎205مترزمین 🌐11متر بر 🏷 سند تک برگ 💰قیمت : 1500متری ☎شاه پسند09111271426 #مازندران #ساحلی #جنگلی #دیددریا # شهرکی#بانگهبانی #نوساز #سندار #ویلا #ویلا # مدرن#شیک #کوهپایه #شهرکی ویلا#ویلا #حیاط سازی#ویلا # شده#ویلا #ساحلی #شهرکی #ویلا #فضا سازی#ویلا #دوبلکس ویلا#نوساز ویلا#سندار #اوروپای #مرن ویلا#ویلا # شده#استخر #سونا #دوبلکس #خواب با مستر#ویلاحیاط دار#ویلا شیک#ویلا #به پیج ما دیدن کنید #سایت کانال ما👇👇👇👇👇 @amlak_shahpasand - 24 minutes ago

11 Likes
0 Comments
0
#ویلا فروش فوری #شیک#ویلا#دوبلکس#سرخرود#محموداباد#ایزدشهر#چمستان#ویلا#فروش #شیک ویلا#کد # 687
🏡محموداباد 🏖 جای دنج تهرانی نشین
🌎350مترزمین
🌐150متر بنا
🛏3خواب با مستر ✅الاچیق
✅کمد دیواری
✅گل کاری شده
✅فول امکانات
✅همکف
✅حیاط سازی شده
✅انشعابات نصب ✅مدرن
✅مجوز ساخت _ پایانکار
🏷 پروانه و سند تک برگ
💰قیمت : 600میلیون
☎شاه پسند09111271426

#مازندران#ساحلی#جنگلی#دیددریا#
شهرکی#بانگهبانی#نوساز#سندار#ویلا #ویلا# مدرن#شیک#کوهپایه#شهرکی ویلا#ویلا#حیاط سازی#ویلا# شده#ویلا#ساحلی #شهرکی #ویلا
#فضا سازی#ویلا#دوبلکس ویلا#نوساز ویلا#سندار#اوروپای#مرن ویلا#ویلا# شده#استخر#سونا#دوبلکس#خواب با مستر#ویلاحیاط دار#ویلا شیک#ویلا
#به پیج ما دیدن کنید
#سایت کانال ما👇👇👇👇👇
@amlak_shahpasand

#ویلا فروش فوری #شیک #ویلا #دوبلکس #سرخرود #محموداباد #ایزدشهر #چمستان #ویلا #فروش #شیک ویلا#کد # 687 🏡محموداباد 🏖 جای دنج تهرانی نشین 🌎350مترزمین 🌐150متر بنا 🛏3خواب با مستر ✅الاچیق ✅کمد دیواری ✅گل کاری شده ✅فول امکانات ✅همکف ✅حیاط سازی شده ✅انشعابات نصب ✅مدرن ✅مجوز ساخت _ پایانکار 🏷 پروانه و سند تک برگ 💰قیمت : 600میلیون ☎شاه پسند09111271426 #مازندران #ساحلی #جنگلی #دیددریا # شهرکی#بانگهبانی #نوساز #سندار #ویلا #ویلا # مدرن#شیک #کوهپایه #شهرکی ویلا#ویلا #حیاط سازی#ویلا # شده#ویلا #ساحلی #شهرکی #ویلا #فضا سازی#ویلا #دوبلکس ویلا#نوساز ویلا#سندار #اوروپای #مرن ویلا#ویلا # شده#استخر #سونا #دوبلکس #خواب با مستر#ویلاحیاط دار#ویلا شیک#ویلا #به پیج ما دیدن کنید #سایت کانال ما👇👇👇👇👇 @amlak_shahpasand - 25 minutes ago

10 Likes
0 Comments
0
🍃تلیران ☝️
🍃ز ۳۰۰م
🍃ب ۲۰۰م
🍃سخواب مستر کمد دیواری
🍃پروانه ساخت پایان کار..
🍃ق ۶۵۰م😍
🍃ش ۶ماه
مشاور ۰۹۳۷۱۳۶۷۷۳۶📲منصوری
#ویلا جنگلی#املاک#ویلا شمال#چمستان#،دریا کنار#ویلا ساحلی#

🍃تلیران ☝️ 🍃ز ۳۰۰م 🍃ب ۲۰۰م 🍃سخواب مستر کمد دیواری 🍃پروانه ساخت پایان کار.. 🍃ق ۶۵۰م😍 🍃ش ۶ماه مشاور ۰۹۳۷۱۳۶۷۷۳۶📲منصوری #ویلا جنگلی#املاک #ویلا شمال#چمستان #،دریا کنار#ویلا ساحلی# - 30 minutes ago

4 Likes
1 Comments
0
🍃زمین ۲۵۰م☝️
🍃بنا ۲۲۰م
🍃۳خواب
🍃شهرکی سنددار.
🍃ق ۵۸۰م😍
🍃ش ۶ماه
مشاور ۰۹۳۷۱۳۶۷۷۳۶📲منصوری
#ویلا لاکچری#ویلا شمال#ویلا جنگلی #چمستان#املاک#دریا کنار#

🍃زمین ۲۵۰م☝️ 🍃بنا ۲۲۰م 🍃۳خواب 🍃شهرکی سنددار. 🍃ق ۵۸۰م😍 🍃ش ۶ماه مشاور ۰۹۳۷۱۳۶۷۷۳۶📲منصوری #ویلا لاکچری#ویلا شمال#ویلا جنگلی #چمستان #املاک #دریا کنار# - 30 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
👑هم قسم👑
خواننده: #کامران_خلیلی و #جابر_رجبی 
نوازنده: #حسن_جانبرار 
تنظیم صدا: #پوریا_گلردی 
امیدوارم خوشتون بیاد🙏
@kamran_khalili_original @jaber.rjabi 
@hasan_janbarar.keyboard 
@pourya_gelardi_music 
@clip.mazani.music 
#کلیپ #مازنی #موسیقی #اصالت #نور #رویان #نوشهر #چالوس #امل #بابل #چمستان #محمودآباد #ساری #بابلسر #فریدونکنار #قائمشهر #نکا #بهشر #اصالت #استقلال #پرسپولیس #پارپیرار #شرارت #درگیری #دعوا

👑هم قسم👑 خواننده: #کامران_خلیلی و #جابر_رجبی نوازنده: #حسن_جانبرار تنظیم صدا: #پوریا_گلردی امیدوارم خوشتون بیاد🙏 @kamran_khalili_original @jaber.rjabi @hasan_janbarar.keyboard @pourya_gelardi_music @clip.mazani.music #کلیپ #مازنی #موسیقی #اصالت #نور #رویان #نوشهر #چالوس #امل #بابل #چمستان #محمودآباد #ساری #بابلسر #فریدونکنار #قائمشهر #نکا #بهشر #اصالت #استقلال #پرسپولیس #پارپیرار #شرارت #درگیری #دعوا - 35 minutes ago

257 Likes
5 Comments
0
مشخصات ملک فوق :

کد (3145)
دوبلکس شهرک جنگلی
📍سیسنگان نوشهر
⚫️مساحت زمین : 312 متر
⚫️مساحت ویلا : 200 متر
⚫️سه خواب مستر
⚫️ویوی دریا از تراس
⚫️دسترسی به شهر 3 کیلومتر
⚫️دسترسی به دریا یک کیلومتر
💰قیمت کل : 1/350 میلیارد
معاوضه با ماشین یا زمین کوچیکتر در منطقه
☑️یک ویلای مدرن واقع در شهرک بزرگ 60 دستگاهی اسفالت با محلیت خوب در مجاورت شهرکهای لوکس،خیابون غیر بومی و دسترسی خیلی خوب،در کل امتیاز بیشتر این ویلا در لوکیشن و دسترسی خوب ان میباشد
جهت بازدید یک روز قبل هماهنگ بفرمایید
📲 تلفن اطلاعات بیشتر :
0912-616-0705
حسن زاده

عضویت در پیج دوم اینستاگرام ویلاهای بالای 2 میلیارد :
@ivila_luxury 
عضویت در پیج سوم اینستاگرام ویلاهای زیر 500 میلیون:
@ivila.channel2
#ویلا#شما#مازندران#نور#نوشهر#سیسنگان#رویان#چالوس#متلقو#تنکابن#شهسوار#رامسر#بابلسر#خرزشهر#فردوس#دریابیشه#امیردشت#چمستان#ابپری#لاکچری#مدرن#دریا#ساحل#جنگل#خانهدریا#دریاکنار#بازار#اهنفروش#ماشین

مشخصات ملک فوق : کد (3145) دوبلکس شهرک جنگلی 📍سیسنگان نوشهر ⚫️مساحت زمین : 312 متر ⚫️مساحت ویلا : 200 متر ⚫️سه خواب مستر ⚫️ویوی دریا از تراس ⚫️دسترسی به شهر 3 کیلومتر ⚫️دسترسی به دریا یک کیلومتر 💰قیمت کل : 1/350 میلیارد معاوضه با ماشین یا زمین کوچیکتر در منطقه ☑️یک ویلای مدرن واقع در شهرک بزرگ 60 دستگاهی اسفالت با محلیت خوب در مجاورت شهرکهای لوکس،خیابون غیر بومی و دسترسی خیلی خوب،در کل امتیاز بیشتر این ویلا در لوکیشن و دسترسی خوب ان میباشد جهت بازدید یک روز قبل هماهنگ بفرمایید 📲 تلفن اطلاعات بیشتر : 0912-616-0705 حسن زاده عضویت در پیج دوم اینستاگرام ویلاهای بالای 2 میلیارد : @ivila_luxury عضویت در پیج سوم اینستاگرام ویلاهای زیر 500 میلیون: @ivila.channel2 #ویلا #شما #مازندران #نور #نوشهر #سیسنگان #رویان #چالوس #متلقو #تنکابن #شهسوار #رامسر #بابلسر #خرزشهر #فردوس #دریابیشه #امیردشت #چمستان #ابپری #لاکچری #مدرن #دریا #ساحل #جنگل #خانهدریا #دریاکنار #بازار #اهنفروش #ماشین - 42 minutes ago

129 Likes
0 Comments
0
آهنگ جدید : هم قسم 
کامران خلیلی & جابر رجبی 
@kamran_khalili_original
@jaber.rjabi
جهت دانلود لینک کانال تو بیو هست :
T.me/voiceshomal
#voiceshomal 
@voiceshomal

#شاهی #بابل #بابلسر #ساری #نور #رامسر #چمستان #نمک_آبرود #سوادکوه #ویس_شمال#آمل #کیاکلا #جاده_نظامی #کیبورد #دورهمی

آهنگ جدید : هم قسم کامران خلیلی & جابر رجبی @kamran_khalili_original @jaber.rjabi جهت دانلود لینک کانال تو بیو هست : T.me/voiceshomal #voiceshomal @voiceshomal #شاهی #بابل #بابلسر #ساری #نور #رامسر #چمستان #نمک_آبرود #سوادکوه #ویس_شمال #آمل #کیاکلا #جاده_نظامی #کیبورد #دورهمی - 1 hour ago

13 Likes
0 Comments
0
.
‏کاری که بچه های فامیل با اعصاب ما میکنن 😂😂
.
‌
احیانا خاطره کسی زنده نشد؟
.
.
دوستاتونو تگ کنین👇😉
.
#شمالی ها لمس کنید🔰🔰 مارو دنبال کنید👇👇
.
.
follow 👉 @behshar_kenet
follow 👉 #behshar_kenet .
.
#بابل #بابلسر  #مازندران #ساری #گلوگاه #بهشهر #مازندرانی #مازندرانیا #مازندران_ایران #سوادکوه
#شمال#مازندران
#آمل #نکا #چمستان #بهشهر_گردی 
#بهشهریا 
#بهشهر👌
#بهشهر🌹
#بهشهر_مازندران
#بهشهر🌺🍃
#بهشهری
.
#behshahr
#behshahr_ashrafolbelad
#mazandaran
#shomal

. ‏کاری که بچه های فامیل با اعصاب ما میکنن 😂😂 . ‌ احیانا خاطره کسی زنده نشد؟ . . دوستاتونو تگ کنین👇😉 . #شمالی ها لمس کنید🔰🔰 مارو دنبال کنید👇👇 . . follow 👉 @behshar_kenet follow 👉 #behshar_kenet . . #بابل #بابلسر   #مازندران #ساری #گلوگاه #بهشهر #مازندرانی #مازندرانیا #مازندران_ایران #سوادکوه #شمال #مازندران #آمل #نکا #چمستان #بهشهر_گردی #بهشهریا #بهشهر 👌 #بهشهر 🌹 #بهشهر_مازندران #بهشهر 🌺🍃 #بهشهری . #behshahr #behshahr_ashrafolbelad #mazandaran #shomal - 1 hour ago

157 Likes
3 Comments
0
☣منتشر شد☣ ✨آهنگ جدیدمازندرانی تنهایی
🎼ماهان خادمی & امیر رجبی
🎹آهنگ وملودی:محمدرضا حدادی
📜پیشنهادماحتما گوش کنید
✅پخش در سایت های معتبر
@mahan_khademi_music 
@amir.r_1429 
@mohammad.reza_haddadi

#چمستان#نور#ایستگاه#موزیک#آمل#بابل#دم_پل#بازار#موبایل#موزیک#مخلی#خواننده#ساری#صدا#سیما#نکا#بومک#دعوا#درگیری#امیر_رجبی#ماهان_خادمی#سایت#هواداران#بهادر_وحشی#پویان_مختاری#کانال#تلوزیون#کلیپ

☣منتشر شد☣ ✨آهنگ جدیدمازندرانی تنهایی 🎼ماهان خادمی & امیر رجبی 🎹آهنگ وملودی:محمدرضا حدادی 📜پیشنهادماحتما گوش کنید ✅پخش در سایت های معتبر @mahan_khademi_music @amir.r_1429 @mohammad.reza_haddadi #چمستان #نور #ایستگاه #موزیک #آمل #بابل #دم_پل #بازار #موبایل #موزیک #مخلی #خواننده #ساری #صدا #سیما #نکا #بومک #دعوا #درگیری #امیر_رجبی #ماهان_خادمی #سایت #هواداران #بهادر_وحشی #پویان_مختاری #کانال #تلوزیون #کلیپ - 2 hours ago

200 Likes
0 Comments
0
🍃امیراباد کوچه بهارستان مجتمع نوری
🍃۲۷۰ متر زمین ۱۰۰ متر بنا 🍃دو خواب بالا. سقف کامل لمبه.
🍃سرویس ایرانی فرنگی مجزا.
🍃انباری . پمپ اب. منبع اب .تاب. باربکیو
🍃حیاط شیک با ظرفیت پارک ۶ خودرو.
🍃شهرکی با نگهبانی ودوربین مدار بسته.
🍃آب وبرق شهرگی .کنتور گاز.
🍃سند شورایی.
🍃قيمت٥٠٠ ميليون😍
مشاور ۰۹۳۷۱۳۶۷۷۳۶📲منصوری
#ویلا لاکچری#چمستان#ویلا شمال#املاک#دریا کنار#،ویلا جنگلی#

🍃امیراباد کوچه بهارستان مجتمع نوری 🍃۲۷۰ متر زمین ۱۰۰ متر بنا 🍃دو خواب بالا. سقف کامل لمبه. 🍃سرویس ایرانی فرنگی مجزا. 🍃انباری . پمپ اب. منبع اب .تاب. باربکیو 🍃حیاط شیک با ظرفیت پارک ۶ خودرو. 🍃شهرکی با نگهبانی ودوربین مدار بسته. 🍃آب وبرق شهرگی .کنتور گاز. 🍃سند شورایی. 🍃قيمت٥٠٠ ميليون😍 مشاور ۰۹۳۷۱۳۶۷۷۳۶📲منصوری #ویلا لاکچری#چمستان #ویلا شمال#املاک #دریا کنار#،ویلا جنگلی# - 2 hours ago

11 Likes
3 Comments
0
#کد ۱۱۲۵
فروش ویژه ویلا استخردار
⚡️یکی از قدیمی ترین شهرکهای منطقه
⚡️زمین:حدود ۲۲۰ متر
⚡️بنا: مجموع ۱۵۰ متر
⚡️دو خواب مستر ⚡️استخر داخلی بهمراه کریدور با مساحت تقریبی ۳۰ متر
⚡️شاه نشین بهمراه ویو بینظیر کل شهرک
⚡️حیاط سازی بهمراه نورپردازی
⚡️درختان میوه بارده بهمراه درختان زینتی چند ساله بلند
⚡️انباری و سرویس بهداشتی(داخل حیاط)
⚡️انشعابات کامل(کنتر)
⚡️سند عرصه و عیان بهمراه شناسنامه کامل ویلا(پروانه ساخت وغیره)
⚡️کل شهرک داری کوچه عریض بسیار سرسبز و بن بست میباشد
⚡️مجهز به دوربین مداربسته(کل کوچه شهرک)
⚡️شومینه،کابینت فول،حفاظ،اسپیلت حرفه ای،آبگرمکن،گاز رومیزی،
⚡️طرح دیواره داخلی کل ویلا چوب روسی با متریال سنتی
⚡️حفاظ آهنی دورتادور حیاط
⚡️قیمت فوق العاده استثنایی
🌱پول لازم 🌱فقط با ۱۵۰ میلیون کلید تحویل😱
🌱الباقی شرایط توافقی برای خریدار واقعی 🌱اطلاعات و مشاوره رایگان خانم سعیدی 📱09194587580
📱09302102528

@villa_lux338

#ویلا#استخردار#لاکچری#ویلاباغ#ایران#تهران
#مازندرانیها #نوشهر#چمستان#زیرقیمت #استخرسرپوشیده #جنگلی #دریا #ملک #مستغلات #فروش #گردشگری #چالوس #نور

#کد ۱۱۲۵ فروش ویژه ویلا استخردار ⚡️یکی از قدیمی ترین شهرکهای منطقه ⚡️زمین:حدود ۲۲۰ متر ⚡️بنا: مجموع ۱۵۰ متر ⚡️دو خواب مستر ⚡️استخر داخلی بهمراه کریدور با مساحت تقریبی ۳۰ متر ⚡️شاه نشین بهمراه ویو بینظیر کل شهرک ⚡️حیاط سازی بهمراه نورپردازی ⚡️درختان میوه بارده بهمراه درختان زینتی چند ساله بلند ⚡️انباری و سرویس بهداشتی(داخل حیاط) ⚡️انشعابات کامل(کنتر) ⚡️سند عرصه و عیان بهمراه شناسنامه کامل ویلا(پروانه ساخت وغیره) ⚡️کل شهرک داری کوچه عریض بسیار سرسبز و بن بست میباشد ⚡️مجهز به دوربین مداربسته(کل کوچه شهرک) ⚡️شومینه،کابینت فول،حفاظ،اسپیلت حرفه ای،آبگرمکن،گاز رومیزی، ⚡️طرح دیواره داخلی کل ویلا چوب روسی با متریال سنتی ⚡️حفاظ آهنی دورتادور حیاط ⚡️قیمت فوق العاده استثنایی 🌱پول لازم 🌱فقط با ۱۵۰ میلیون کلید تحویل😱 🌱الباقی شرایط توافقی برای خریدار واقعی 🌱اطلاعات و مشاوره رایگان خانم سعیدی 📱09194587580 📱09302102528 @villa_lux338 #ویلا #استخردار #لاکچری #ویلاباغ #ایران #تهران #مازندرانیها #نوشهر #چمستان #زیرقیمت #استخرسرپوشیده #جنگلی #دریا #ملک #مستغلات #فروش #گردشگری #چالوس #نور - 2 hours ago

24 Likes
0 Comments
0
🍃محدوده چمستان
🍃ز ۳۵۰م
🍃ب ۱۶۵م
🍃جنگلی شهرکی..
🍃ق ۵۰۰م😍
🍃ش ۸ماخ
🍃مشاور ۰۹۳۷۱۳۶۷۷۳۶📲منصوری
#ویلا شمال#دریا کنار#ویلا جنگلی#املاک#لاویج#ویلا لاکچری#چمستان#

🍃محدوده چمستان 🍃ز ۳۵۰م 🍃ب ۱۶۵م 🍃جنگلی شهرکی.. 🍃ق ۵۰۰م😍 🍃ش ۸ماخ 🍃مشاور ۰۹۳۷۱۳۶۷۷۳۶📲منصوری #ویلا شمال#دریا کنار#ویلا جنگلی#املاک #لاویج #ویلا لاکچری#چمستان # - 2 hours ago

11 Likes
7 Comments
0
#کد4832
🔸️دوبلکس مدرن
🔸️ شهرکی
🔸️ ۲۷۰ متر زمین، ۲۲۰ مترمربع بنا
🔸️ نمای مدرن
🔸️ سه خواب دو مستر
🔸️ نشیمن بالا و پایین
🔸️ دارای تراس بزرگ و بالکن
🔹️ ویو ابدی و کنار رودخانه و باغ
🔸️ پنجره ها Upvc دوجداره ترک
🔸️ کابینت هایگلاس ترک + ۲ کمد دیواری
🔸️ کاشی و سرامیک درجه ۱ تبریز
🔸️حیاط سازی شیک
🔸️گرمایش پکیج
🔸️شیرالات و بهداشتی نصب
🔸️هود، سینک، گاز 🔸️انشعابات اختصاصی تحویل
🔸️ سند عرصه و اعیان
🔸️ پایان کار
30%نقد الباقی اقساطی
+989119198061 خانم آراسته 
@karshenasanmaskan
#800ta900
#ویلا#فروشی#فوقالعاده#ساحلی#ساحل#شهرکی#شنا#شیک#جنگل#جنگلی#جاده#دریا#رویایی#رویان#نور#نوشهر#باصفا#باغی#زیبا#امکانات#ایزدشهر#خاص#تفریح#قیمت_مناسب#محموداباد#چمستان

#کد4832 🔸️دوبلکس مدرن 🔸️ شهرکی 🔸️ ۲۷۰ متر زمین، ۲۲۰ مترمربع بنا 🔸️ نمای مدرن 🔸️ سه خواب دو مستر 🔸️ نشیمن بالا و پایین 🔸️ دارای تراس بزرگ و بالکن 🔹️ ویو ابدی و کنار رودخانه و باغ 🔸️ پنجره ها Upvc دوجداره ترک 🔸️ کابینت هایگلاس ترک + ۲ کمد دیواری 🔸️ کاشی و سرامیک درجه ۱ تبریز 🔸️حیاط سازی شیک 🔸️گرمایش پکیج 🔸️شیرالات و بهداشتی نصب 🔸️هود، سینک، گاز 🔸️انشعابات اختصاصی تحویل 🔸️ سند عرصه و اعیان 🔸️ پایان کار 30%نقد الباقی اقساطی +989119198061 خانم آراسته @karshenasanmaskan #800ta900 #ویلا #فروشی #فوقالعاده #ساحلی #ساحل #شهرکی #شنا #شیک #جنگل #جنگلی #جاده #دریا #رویایی #رویان #نور #نوشهر #باصفا #باغی #زیبا #امکانات #ایزدشهر #خاص #تفریح #قیمت_مناسب #محموداباد #چمستان - 2 hours ago

22 Likes
0 Comments
0
.
کد ❌1171❌
+ نور جاده دریا
+ 300 متر زمین
+ 210 متر بنا
+ نما مدرن
+ 3خواب مستر
+ حیاط سازی شده
+ سنددار
+ نزدیک دریاچه
+ متریال درجه یک
+ شهرک برند
+ نگهبانی 24 ساعته
💰850 میلیون
☎️09120440014
خانم اسدی
🆔️ @vila_asadi
#ويلا #چمستان #شمال #رويان #نوشهر #سيسنگان #سند #جواز_ساخت #سند_شش_دانگ #ويلا_شمال #ويلا_همكف #دوبلكس #نما #نمارومي #ويلا_مدرن #زيرقيمت #پول_لازم #ويلا_سنددار #خريد_ويلا #ساحل #جنگل #ويلا_جنگلي #ويلا_ساحلي #خانه #شمال #طبيعت #ويلا_محمودآباد #ويلا_نوشهر  #دريا

. کد ❌1171❌ + نور جاده دریا + 300 متر زمین + 210 متر بنا + نما مدرن + 3خواب مستر + حیاط سازی شده + سنددار + نزدیک دریاچه + متریال درجه یک + شهرک برند + نگهبانی 24 ساعته 💰850 میلیون ☎️09120440014 خانم اسدی 🆔️ @vila_asadi #ويلا #چمستان #شمال #رويان #نوشهر #سيسنگان #سند #جواز_ساخت #سند_شش_دانگ #ويلا_شمال #ويلا_همكف #دوبلكس #نما #نمارومي #ويلا_مدرن #زيرقيمت #پول_لازم #ويلا_سنددار #خريد_ويلا #ساحل #جنگل #ويلا_جنگلي #ويلا_ساحلي #خانه #شمال #طبيعت #ويلا_محمودآباد #ويلا_نوشهر #دريا - 2 hours ago

112 Likes
1 Comments
0
🍃ویلا داخل شهرک 🍃منطقه بهدشت
🍃سه خواب 🍃زمین ۵۰۰متر بنا ۲۵۰متر 🍃قیمت ۹۰۰۰😍
🍃مشاور ۰۹۳۷۱۳۶۷۷۳۶📲منصوری
#ویلا جنگلی#ویلا لاکچری#ویلاشمال#چمستان#املاک#دریا کنار#هراز#محمود اباد#رویان#لاویج#

🍃ویلا داخل شهرک 🍃منطقه بهدشت 🍃سه خواب 🍃زمین ۵۰۰متر بنا ۲۵۰متر 🍃قیمت ۹۰۰۰😍 🍃مشاور ۰۹۳۷۱۳۶۷۷۳۶📲منصوری #ویلا جنگلی#ویلا لاکچری#ویلاشمال #چمستان #املاک #دریا کنار#هراز #محمود اباد#رویان #لاویج # - 2 hours ago

7 Likes
0 Comments
0
آهنگ زیبای "یَل جویباری" با صدای همشهریمون علی ساروکی برای قهرمانی حسن یزدانی🐆 در مسابقات جهانی 2019 قزاقستان
چطور بود؟
.
.
🎵@alisarooki_music
🐆@hasan_yazdani73
.
.
#جویبار #juybar #لاریم #ساری #مازندران #mazandaran #بابل #قائمشهر #گلوگاه #بهشهر #نکا #سورک #سوادکوه #پلسفید #زیراب #شیرگاه #بابلسر #فریدونکنار #سرخرود #نور #محمودآباد #چمستان #چالوس #رامسر #آمل #ایزدشهر #حسن_یزدانی
.
.
@patogh_juybariha
@patogh_juybariha

آهنگ زیبای "یَل جویباری" با صدای همشهریمون علی ساروکی برای قهرمانی حسن یزدانی🐆 در مسابقات جهانی 2019 قزاقستان چطور بود؟ . . 🎵@alisarooki_music 🐆@hasan_yazdani73 . . #جویبار #juybar #لاریم #ساری #مازندران #mazandaran #بابل #قائمشهر #گلوگاه #بهشهر #نکا #سورک #سوادکوه #پلسفید #زیراب #شیرگاه #بابلسر #فریدونکنار #سرخرود #نور #محمودآباد #چمستان #چالوس #رامسر #آمل #ایزدشهر #حسن_یزدانی . . @patogh_juybariha @patogh_juybariha - 2 hours ago

171 Likes
5 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.