#لیله_القدر

11,220 posts

#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 2 days ago

4 Likes
0 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 2 days ago

11 Likes
0 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 2 days ago

2 Likes
0 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 2 days ago

13 Likes
1 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 2 days ago

5 Likes
0 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 2 days ago

7 Likes
0 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 2 days ago

5 Likes
0 Comments
0
شروع فعالیت های هنری موکب القلم

الحسین‌_علیه‌السلام_یجمعنادوستان‌ هنرمند عزیزبا سلام‌ و‌ احتراماربعین، #لیله_القدر ایجاد تمدن‌ نوین‌ اسلامی است .کم‌ ترین تکلیفِ اهالی‌ فرهنگ‌ و‌ هنر این است که از مواهب این نعمت عظیم‌ الهی بی‌ بهره نمانند.به همت دوستانتان، فرصتی برای اصحاب‌ هنر ایجاد شده که علاوه‌ بر پیاده‌ روی اربعین، به شکرانه‌ ی هنری که دارند نوایِ ارادتی نیز داشته باشند.ان‌شا الله در راه آماده‌ سازی خود در جهت ایجاد حکومت جهانی حضرتِ‌ آفتاب قدمی برداریم .خدمتگزار دوستان و گروه های آوایی هستیم در:
جاده‌ ی‌ نجف / کربلا ، عمود۸۲۸
۱۵‌ ، ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ ماه‌ صفر

#موکب_القلم #مشق_ارادت #اربعین_حسینی

شروع فعالیت های هنری موکب القلم الحسین‌_علیه‌السلام_یجمعنادوستان‌ هنرمند عزیزبا سلام‌ و‌ احتراماربعین، #لیله_القدر ایجاد تمدن‌ نوین‌ اسلامی است .کم‌ ترین تکلیفِ اهالی‌ فرهنگ‌ و‌ هنر این است که از مواهب این نعمت عظیم‌ الهی بی‌ بهره نمانند.به همت دوستانتان، فرصتی برای اصحاب‌ هنر ایجاد شده که علاوه‌ بر پیاده‌ روی اربعین، به شکرانه‌ ی هنری که دارند نوایِ ارادتی نیز داشته باشند.ان‌شا الله در راه آماده‌ سازی خود در جهت ایجاد حکومت جهانی حضرتِ‌ آفتاب قدمی برداریم .خدمتگزار دوستان و گروه های آوایی هستیم در: جاده‌ ی‌ نجف / کربلا ، عمود۸۲۸ ۱۵‌ ، ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ ماه‌ صفر #موکب_القلم #مشق_ارادت #اربعین_حسینی - 4 days ago

162 Likes
3 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 4 days ago

4 Likes
0 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 4 days ago

4 Likes
0 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 5 days ago

10 Likes
0 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 5 days ago

12 Likes
0 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 5 days ago

7 Likes
1 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 6 days ago

2 Likes
0 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 6 days ago

2 Likes
0 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 6 days ago

3 Likes
0 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 8 days ago

5 Likes
0 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 8 days ago

0 Likes
0 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 10 days ago

1 Likes
0 Comments
0
#رحلت_امام_خمینی#قیام_15_خرداد#شب_قدر#ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع#لیله_القدر#شهادت_حضرت_علی#حرم_امام_خمینی#سالگرد_امام_خمینی#emam_khomeyni#انقلاب#خمینی#بیماری#بیکاری#imamkhomeini#فوتبال#جام_جهانی_روسیه#جام_جهانی_2018

#رحلت_امام_خمینی #قیام_15_خرداد #شب_قدر #ضربت_خوردن_حضرت_علی_ع #لیله_القدر #شهادت_حضرت_علی #حرم_امام_خمینی #سالگرد_امام_خمینی #emam_khomeyni #انقلاب #خمینی #بیماری #بیکاری #imamkhomeini #فوتبال #جام_جهانی_روسیه #جام_جهانی_2018 - 10 days ago

1 Likes
0 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.