#دختران_بلوچ

730 posts

#baloch_culture_day
فالو کنید!! #balochii_culture#savebalochwomen

#Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi
#دختران #دختران_بلوچ #دخترانه 
#دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان
#دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران

#baloch_culture_day فالو کنید!! #balochii_culture #savebalochwomen #Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi #دختران #دختران_بلوچ #دخترانه #دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان #دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران - 3 hours ago

67 Likes
0 Comments
0
با پیج @balochii_culture

بهترین های بلوچستان_هندوستان_و افغانستان را تماشا کنید 
#baloch_culture_day
فالو کنید!! @balochii_culture

#balochii_culture#savebalochwomen

#Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi
#دختران #دختران_بلوچ #دخترانه 
#دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان
#دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران

با پیج @balochii_culture بهترین های بلوچستان_هندوستان_و افغانستان را تماشا کنید #baloch_culture_day فالو کنید!! @balochii_culture #balochii_culture #savebalochwomen #Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi #دختران #دختران_بلوچ #دخترانه #دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان #دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران - 8 hours ago

577 Likes
9 Comments
0
با پیج @balochii_culture

بهترین های بلوچستان_هندوستان_و افغانستان را تماشا کنید 
#baloch_culture_day
فالو کنید!! @balochii_culture

#balochii_culture#savebalochwomen

#Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi
#دختران #دختران_بلوچ #دخترانه 
#دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان
#دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران

با پیج @balochii_culture بهترین های بلوچستان_هندوستان_و افغانستان را تماشا کنید #baloch_culture_day فالو کنید!! @balochii_culture #balochii_culture #savebalochwomen #Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi #دختران #دختران_بلوچ #دخترانه #دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان #دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران - 2 days ago

455 Likes
6 Comments
0
🌴🌴🌴🌴 🔶به خاطر #دختران_بلوچ #یک_روز_با_لباس_بلوچی

طراحان و مجریان این طرح بسیار هوشمندانه که اجرایش را در دبستان #سمیه شهر ساربوک (۲۲ مهر امسال) ملاحظه می‌کنید، چه می‌خواهند بگویند؟ 
آن‌ها دارند اعلام می‌کنند: 🌹#عزت_نفس دختران و پسران بلوچ نباید از دلسوزی‌های بی‌جا لطمه ببیند. 🌹لباس دختران بلوچ از هر یونیفورم و لباس‌ غیربلوچی برای خودشان زیباتر و زیبنده‌تر است. 🌹(به‌رغم نیت خیر برخی از) طراحان کمپین‌های جمع‌آوری لباس (به هر شکل)، به فرهنگ و عزت نفس فرزندان بلوچ لطمه می‌زنند.

در این زمینه نیاز به بحث و بررسی بسیار است تا بدانیم، تلاش برای ایجاد تعادل (فرهنگی و اقتصادی) از چه مسیرهایی صحیح است.

#ساربوک #سیستان_و_بلوچستان #لباس_بلوچی (این ویدئوی دو دقیقه‌ای را ببینید و لطفا برای دیگران نیز بفرستید) 🌴🌴🌴🌴
@dabestanak

🌴🌴🌴🌴 🔶به خاطر #دختران_بلوچ #یک_روز_با_لباس_بلوچی طراحان و مجریان این طرح بسیار هوشمندانه که اجرایش را در دبستان #سمیه شهر ساربوک (۲۲ مهر امسال) ملاحظه می‌کنید، چه می‌خواهند بگویند؟ آن‌ها دارند اعلام می‌کنند: 🌹#عزت_نفس دختران و پسران بلوچ نباید از دلسوزی‌های بی‌جا لطمه ببیند. 🌹لباس دختران بلوچ از هر یونیفورم و لباس‌ غیربلوچی برای خودشان زیباتر و زیبنده‌تر است. 🌹(به‌رغم نیت خیر برخی از) طراحان کمپین‌های جمع‌آوری لباس (به هر شکل)، به فرهنگ و عزت نفس فرزندان بلوچ لطمه می‌زنند. در این زمینه نیاز به بحث و بررسی بسیار است تا بدانیم، تلاش برای ایجاد تعادل (فرهنگی و اقتصادی) از چه مسیرهایی صحیح است. #ساربوک #سیستان_و_بلوچستان #لباس_بلوچی (این ویدئوی دو دقیقه‌ای را ببینید و لطفا برای دیگران نیز بفرستید) 🌴🌴🌴🌴 @dabestanak - 2 days ago

19 Likes
2 Comments
0
اهنگ بلوچی زیبا

اهنگ بلوچی زیبا - 2 days ago

71 Likes
4 Comments
0
من بی تو پریشان و تو.... انگار نه انگار...! الکِی مثلا 😜

#فاطیوڪ #فاطی_عاطی #عاشقانه #سرگرمی #جالب #پرسپولیس #قشنگ #بلوچستان #زاهدان #خاش #چابهار #دخترونه #الکی_مثلا #قرمز #آبی# #تکست_عاشقانه #خاص #بهترین_ها #مد #دختران_بلوچ #پروفایل_خاص #تک_پر #خوشگل #دختر_آبی #دختر

من بی تو پریشان و تو.... انگار نه انگار...! الکِی مثلا 😜 #فاطیوڪ #فاطی_عاطی #عاشقانه #سرگرمی #جالب #پرسپولیس #قشنگ #بلوچستان #زاهدان #خاش #چابهار #دخترونه #الکی_مثلا #قرمز #آبی # #تکست_عاشقانه #خاص #بهترین_ها #مد #دختران_بلوچ #پروفایل_خاص #تک_پر #خوشگل #دختر_آبی #دختر - 5 days ago

940 Likes
34 Comments
0
زندگی است ساز ءِ تہا 
بیا منا درگیج راز ءِ تہا

#دختران_بلوچ #بلوچی_زیمل #بلوچ #بلوچستان
#baloch #balochistan

زندگی است ساز ءِ تہا بیا منا درگیج راز ءِ تہا #دختران_بلوچ #بلوچی_زیمل #بلوچ #بلوچستان #baloch #balochistan - 6 days ago

1,701 Likes
25 Comments
0
#baloch_culture_day
فالو کنید!! #balochii_culture#savebalochwomen

#Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi
#دختران #دختران_بلوچ #دخترانه 
#دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان
#دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران

#baloch_culture_day فالو کنید!! #balochii_culture #savebalochwomen #Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi #دختران #دختران_بلوچ #دخترانه #دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان #دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران - 6 days ago

156 Likes
0 Comments
0
با پیج @balochii_culture

بهترین های بلوچستان_هندوستان_و افغانستان را تماشا کنید 
#baloch_culture_day
فالو کنید!! @balochii_culture

#balochii_culture#savebalochwomen

#Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi
#دختران #دختران_بلوچ #دخترانه 
#دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان
#دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران

با پیج @balochii_culture بهترین های بلوچستان_هندوستان_و افغانستان را تماشا کنید #baloch_culture_day فالو کنید!! @balochii_culture #balochii_culture #savebalochwomen #Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi #دختران #دختران_بلوچ #دخترانه #دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان #دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران - 6 days ago

612 Likes
8 Comments
0
(ملکه ایرانی)
#حاجی_بلوچ۴۲۰ 
#حنیپ_بلوچ 
#نیلوک_بلوچ 
#دخترونه_شیک 
#دختران_بلوچ 
#زیباترین_دخترایران 
#لبخند_زیبا 
#کلیپ_بلوچی_😍 
#اهنگ_زیبا_بلوچی🌷⚘🌳🌱🌲☘🍁🌿🍀🌾🌵🌴🌻
#دخترونه_باد_عشق_زیبایی_تنهایی

(ملکه ایرانی) #حاجی_بلوچ۴۲۰ #حنیپ_بلوچ #نیلوک_بلوچ #دخترونه_شیک #دختران_بلوچ #زیباترین_دخترایران #لبخند_زیبا #کلیپ_بلوچی_ 😍 #اهنگ_زیبا_بلوچی 🌷⚘🌳🌱🌲☘🍁🌿🍀🌾🌵🌴🌻 #دخترونه_باد_عشق_زیبایی_تنهایی - 7 days ago

319 Likes
65 Comments
0
هـــرزگــــے شــاخ و دم نــداره
هـمـیـن کـہ فــکــرت بـره سـمت
یــکــے دیــگــہ یــعــنـے هـرزه اے
@ramin_gamshadzehi 
#حنیف_بلوچ #عشقی #سامر_رخشانی #تهران #بلوچی_شعر #بلوچستان #بلانوشی #سفیران_مهر_بلوچستان #عبدالله_نورایی #مشهد #زاهدان #خاش #پسران_بلوچ #دختربلوچ #دختران_بلوچ #خوشگل #خوشتیپ😍😍😍😍😍😍👌👌👌👌👌👌👌👌🔥🔥🔥🔥 #جذاب #محمدرضاگلزار_بازیگر #پرسپولیس #استقلال #محسن_ابراهیم_زاده #رامین_گمشادزهی #رامبدجوان #پرنسس #دنیاجهانبخت #رضابهرام #مهرادجم #عشق #

هـــرزگــــے شــاخ و دم نــداره هـمـیـن کـہ فــکــرت بـره سـمت یــکــے دیــگــہ یــعــنـے هـرزه اے @ramin_gamshadzehi #حنیف_بلوچ #عشقی #سامر_رخشانی #تهران #بلوچی_شعر #بلوچستان #بلانوشی #سفیران_مهر_بلوچستان #عبدالله_نورایی #مشهد #زاهدان #خاش #پسران_بلوچ #دختربلوچ #دختران_بلوچ #خوشگل #خوشتیپ 😍😍😍😍😍😍👌👌👌👌👌👌👌👌🔥🔥🔥🔥 #جذاب #محمدرضاگلزار_بازیگر #پرسپولیس #استقلال #محسن_ابراهیم_زاده #رامین_گمشادزهی #رامبدجوان #پرنسس #دنیاجهانبخت #رضابهرام #مهرادجم #عشق # - 8 days ago

540 Likes
25 Comments
0
با پیج @balochii_culture

بهترین های بلوچستان_هندوستان_و افغانستان را تماشا کنید 
#baloch_culture_day
فالو کنید!! @balochii_culture

#balochii_culture#savebalochwomen

#Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi
#دختران #دختران_بلوچ #دخترانه 
#دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان
#دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران

با پیج @balochii_culture بهترین های بلوچستان_هندوستان_و افغانستان را تماشا کنید #baloch_culture_day فالو کنید!! @balochii_culture #balochii_culture #savebalochwomen #Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi #دختران #دختران_بلوچ #دخترانه #دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان #دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران - 8 days ago

487 Likes
0 Comments
0
#baloch_culture_day
فالو کنید!! #balochii_culture#savebalochwomen

#Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi
#دختران #دختران_بلوچ #دخترانه 
#دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان
#دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران

#baloch_culture_day فالو کنید!! #balochii_culture #savebalochwomen #Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi #دختران #دختران_بلوچ #دخترانه #دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان #دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران - 8 days ago

196 Likes
5 Comments
0
در تاریخ 13 نوامبر 1839 انگلیس به پایتخت وقت بلوچستان "کلات" یورش برده و حاکم بلوچستان "میرمهراب خان" و صدها نفر از رزمندگان بلوچ علیه استعمار انگلیس را شهید کرده و بلوچستان را اشغال کردند.

از آن روز انگلیس استعمارگر کم کم بر کلی نواحی بلوچستان دست درازی کرده، ضمن ایجاد آتش افکنی در مقابل مقاومت ها، از ناصرالدین شاه قاجار خواست که بخش غربی بلوچستان را کنترل کند تا مرز حائلی ایجاد کند و از این طریق نفوذ روسیه تزاری به سمت هندوستان گرفته شود.

روز 13 نوامبر در تاریخ بلوچستان به خاطر خون های پاکی که در راه دفاع از وطن به زمین ریخته شد به روز "شهدای بلوچستان" نامگذاری شد.

این روز هر ساله برای یادآوری سیاهی "استعمار بلوچستان" و گرامیداشت "شهدای بلوچستان" زنده نگه داشته می شود.

امسال برای گرامیداشت این روز چه برنامه ای داری؟!
#روز_شهدای_بلوچستان
#baloch #balochistan #balochi
#بلوچ #بلوچستان #مکران #سرباز #خاش #زاھدان #چابھار #سراوان #بلوچستان_بیدار #دختران_بلوچ

در تاریخ 13 نوامبر 1839 انگلیس به پایتخت وقت بلوچستان "کلات" یورش برده و حاکم بلوچستان "میرمهراب خان" و صدها نفر از رزمندگان بلوچ علیه استعمار انگلیس را شهید کرده و بلوچستان را اشغال کردند. از آن روز انگلیس استعمارگر کم کم بر کلی نواحی بلوچستان دست درازی کرده، ضمن ایجاد آتش افکنی در مقابل مقاومت ها، از ناصرالدین شاه قاجار خواست که بخش غربی بلوچستان را کنترل کند تا مرز حائلی ایجاد کند و از این طریق نفوذ روسیه تزاری به سمت هندوستان گرفته شود. روز 13 نوامبر در تاریخ بلوچستان به خاطر خون های پاکی که در راه دفاع از وطن به زمین ریخته شد به روز "شهدای بلوچستان" نامگذاری شد. این روز هر ساله برای یادآوری سیاهی "استعمار بلوچستان" و گرامیداشت "شهدای بلوچستان" زنده نگه داشته می شود. امسال برای گرامیداشت این روز چه برنامه ای داری؟! #روز_شهدای_بلوچستان #baloch #balochistan #balochi #بلوچ #بلوچستان #مکران #سرباز #خاش #زاھدان #چابھار #سراوان #بلوچستان_بیدار #دختران_بلوچ - 8 days ago

947 Likes
14 Comments
0
با پیج @balochii_culture
ب فرزندانمان همانند این کودک در خردسالی عشق ب وطن(بلوچستان) را یاد بدهیم

بهترین های بلوچستان_هندوستان_و افغانستان را تماشا کنید 
#baloch_culture_day
فالو کنید!! @balochii_culture

#balochii_culture#savebalochwomen

#Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi
#دختران #دختران_بلوچ #دخترانه 
#دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان
#دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران

با پیج @balochii_culture ب فرزندانمان همانند این کودک در خردسالی عشق ب وطن(بلوچستان) را یاد بدهیم بهترین های بلوچستان_هندوستان_و افغانستان را تماشا کنید #baloch_culture_day فالو کنید!! @balochii_culture #balochii_culture #savebalochwomen #Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi #دختران #دختران_بلوچ #دخترانه #دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان #دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران - 9 days ago

377 Likes
7 Comments
0
زنان در جامعه بلوچستان

بخش دوم:

در نوشتار سابق اجمالا به تعمیق سنت و باورهای اجتماعی که محدودیت هایی را برای #زنان و #دختران_بلوچ در پی دارد اشاره کردیم. قبل از بیان موانع و چالشهای پیش روی دختران و زنان بلوچ ذکر یک مورد الزامی است.

در یک دهه اخیر با حضور #زنان_بلوچ در فعالیت های اجتماعی شاهد پویایی و نشاط در جامعه #بلوچستان بوده ایم و زنان بلوچ ثابت کرده اند که در مدیریت و اداره ی بخش های مختلف، استعداد و ظرفیت بالایی دارند. اما هدف ما آگاه سازی جمعی و عمومی در جامعه بلوچستان است. حتی یک مورد اجحاف و #تبعیض قابل قبول نیست. #فعالین_بلوچ تمام توان خود را بکار خواهند گرفت تا هرگونه باور غلط را بصورت ریشه ای از جامعه بزدایند.

مهم ترین موانع پیش روی رشد دختران بلوچ می تواند یکی از عوامل زیر باشد:

۱: کودک همسری یا سن پائین ازدواج

۲: مانع تراشی در حوزه تحصیل

۳: عدم اعتماد به نفس ناشی از محدودیت

موارد سه گانه صرفا سرفصل های محدودیت ها برای دختران و زنان است که هنوز می توان مواردی را مشاهده کرد.

سوال مهم اینجاست چرا با وارد شدن به قرن بیست و یکم و عصر ارتباطات، هنوز فجایع دردناک اجتماعی را شاهد هستیم؟

پاسخ این سوال صرفا متوجه محدودیت ها و تعصبات نیست اما نقش آفرین هستند. بخش دیگر پاسخ به کارکردهای دولت ها بر میگردد چرا که نبود مقدمات #تحصیل و عدم دسترسی به سیستم های نوین آموزشی در مناطق کم برخوردار بسیار چشمگیر است.

دو عامل تعصب های بیجا و عدم آموزش نیز نقش اساسی در سرنوشت اجتماعی دختران بلوچ را ایفا می کنند.

در نوشتار حاضر روی سخن با #مردم است تا ضمن حفظ کرامت #خانواده از مانع تراشی های بیجا ممانعت شود. لذا از جوانان بلوچ که با فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات آشنایی کامل دارند درخواست می کنیم مزایای حضور اجتماعی زنان و دختران بلوچ در قالب های آموزشی و فرهنگی را ترویج دهند. معرفی مدیران #زن_بلوچ و موفقیت هایشان در جلب نظر مخالفین فعالیت دختران بلوچ بسیار موثر است.

قطعا حضور یک زن در مقطع تحصیلی پائین در کیفیت آموزش و دلسوزی برای کسب علم به دلیل حس عاطفه و مهربانیش با کودکان و نوجوانان موثرتراست. فعالیت های اجتماعی زنان در حوزه روستایی در سالهای اخیر بسیار زیاد است اما هنوز به قطعیت نمی توان گفت از تمام ظرفیت زنان بلوچ استفاده می شود. 
شاید گفته شود نگرانی های شما بیمورد است!!
در ماه گذشته شاهد سه قتل در بلوچستان بودیم که بیانگر وجود رگه های تعصب در برخی مناطق است. قصد تعمیم بخشیدن آن را نداریم لیکن رفع موانع و محدویت ها در جامعه باید #فرهنگ_سازی شود‌.

زنان در جامعه بلوچستان بخش دوم: در نوشتار سابق اجمالا به تعمیق سنت و باورهای اجتماعی که محدودیت هایی را برای #زنان و #دختران_بلوچ در پی دارد اشاره کردیم. قبل از بیان موانع و چالشهای پیش روی دختران و زنان بلوچ ذکر یک مورد الزامی است. در یک دهه اخیر با حضور #زنان_بلوچ در فعالیت های اجتماعی شاهد پویایی و نشاط در جامعه #بلوچستان بوده ایم و زنان بلوچ ثابت کرده اند که در مدیریت و اداره ی بخش های مختلف، استعداد و ظرفیت بالایی دارند. اما هدف ما آگاه سازی جمعی و عمومی در جامعه بلوچستان است. حتی یک مورد اجحاف و #تبعیض قابل قبول نیست. #فعالین_بلوچ تمام توان خود را بکار خواهند گرفت تا هرگونه باور غلط را بصورت ریشه ای از جامعه بزدایند. مهم ترین موانع پیش روی رشد دختران بلوچ می تواند یکی از عوامل زیر باشد: ۱: کودک همسری یا سن پائین ازدواج ۲: مانع تراشی در حوزه تحصیل ۳: عدم اعتماد به نفس ناشی از محدودیت موارد سه گانه صرفا سرفصل های محدودیت ها برای دختران و زنان است که هنوز می توان مواردی را مشاهده کرد. سوال مهم اینجاست چرا با وارد شدن به قرن بیست و یکم و عصر ارتباطات، هنوز فجایع دردناک اجتماعی را شاهد هستیم؟ پاسخ این سوال صرفا متوجه محدودیت ها و تعصبات نیست اما نقش آفرین هستند. بخش دیگر پاسخ به کارکردهای دولت ها بر میگردد چرا که نبود مقدمات #تحصیل و عدم دسترسی به سیستم های نوین آموزشی در مناطق کم برخوردار بسیار چشمگیر است. دو عامل تعصب های بیجا و عدم آموزش نیز نقش اساسی در سرنوشت اجتماعی دختران بلوچ را ایفا می کنند. در نوشتار حاضر روی سخن با #مردم است تا ضمن حفظ کرامت #خانواده از مانع تراشی های بیجا ممانعت شود. لذا از جوانان بلوچ که با فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات آشنایی کامل دارند درخواست می کنیم مزایای حضور اجتماعی زنان و دختران بلوچ در قالب های آموزشی و فرهنگی را ترویج دهند. معرفی مدیران #زن_بلوچ و موفقیت هایشان در جلب نظر مخالفین فعالیت دختران بلوچ بسیار موثر است. قطعا حضور یک زن در مقطع تحصیلی پائین در کیفیت آموزش و دلسوزی برای کسب علم به دلیل حس عاطفه و مهربانیش با کودکان و نوجوانان موثرتراست. فعالیت های اجتماعی زنان در حوزه روستایی در سالهای اخیر بسیار زیاد است اما هنوز به قطعیت نمی توان گفت از تمام ظرفیت زنان بلوچ استفاده می شود. شاید گفته شود نگرانی های شما بیمورد است!! در ماه گذشته شاهد سه قتل در بلوچستان بودیم که بیانگر وجود رگه های تعصب در برخی مناطق است. قصد تعمیم بخشیدن آن را نداریم لیکن رفع موانع و محدویت ها در جامعه باید #فرهنگ_سازی شود‌. - 11 days ago

36 Likes
0 Comments
0
زنان در جامعه بلوچستان

بخش دوم:

در نوشتار سابق اجمالا به تعمیق سنت و باورهای اجتماعی که محدودیت هایی را برای #زنان و #دختران_بلوچ در پی دارد اشاره کردیم. قبل از بیان موانع و چالشهای پیش روی دختران و زنان بلوچ ذکر یک مورد الزامی است.

در یک دهه اخیر با حضور #زنان_بلوچ در فعالیت های اجتماعی شاهد پویایی و نشاط در جامعه #بلوچستان بوده ایم و زنان بلوچ ثابت کرده اند که در مدیریت و اداره ی بخش های مختلف، استعداد و ظرفیت بالایی دارند. اما هدف ما آگاه سازی جمعی و عمومی در جامعه بلوچستان است. حتی یک مورد اجحاف و #تبعیض قابل قبول نیست. #فعالین_بلوچ تمام توان خود را بکار خواهند گرفت تا هرگونه باور غلط را بصورت ریشه ای از جامعه بزدایند.

مهم ترین موانع پیش روی رشد دختران بلوچ می تواند یکی از عوامل زیر باشد:

۱: کودک همسری یا سن پائین ازدواج

۲: مانع تراشی در حوزه تحصیل

۳: عدم اعتماد به نفس ناشی از محدودیت

موارد سه گانه صرفا سرفصل های محدودیت ها برای دختران و زنان است که هنوز می توان مواردی را مشاهده کرد.

سوال مهم اینجاست چرا با وارد شدن به قرن بیست و یکم و عصر ارتباطات، هنوز فجایع دردناک اجتماعی را شاهد هستیم؟

پاسخ این سوال صرفا متوجه محدودیت ها و تعصبات نیست اما نقش آفرین هستند. بخش دیگر پاسخ به کارکردهای دولت ها بر میگردد چرا که نبود مقدمات #تحصیل و عدم دسترسی به سیستم های نوین آموزشی در مناطق کم برخوردار بسیار چشمگیر است.

دو عامل تعصب های بیجا و عدم آموزش نیز نقش اساسی در سرنوشت اجتماعی دختران بلوچ را ایفا می کنند.

در نوشتار حاضر روی سخن با #مردم است تا ضمن حفظ کرامت #خانواده از مانع تراشی های بیجا ممانعت شود. لذا از جوانان بلوچ که با فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات آشنایی کامل دارند درخواست می کنیم مزایای حضور اجتماعی زنان و دختران بلوچ در قالب های آموزشی و فرهنگی را ترویج دهند. معرفی مدیران #زن_بلوچ و موفقیت هایشان در جلب نظر مخالفین فعالیت دختران بلوچ بسیار موثر است.

قطعا حضور یک زن در مقطع تحصیلی پائین در کیفیت آموزش و دلسوزی برای کسب علم به دلیل حس عاطفه و مهربانیش با کودکان و نوجوانان موثرتراست. فعالیت های اجتماعی زنان در حوزه روستایی در سالهای اخیر بسیار زیاد است اما هنوز به قطعیت نمی توان گفت از تمام ظرفیت زنان بلوچ استفاده می شود. 
شاید گفته شود نگرانی های شما بیمورد است!!
در ماه گذشته شاهد سه قتل در بلوچستان بودیم که بیانگر وجود رگه های تعصب در برخی مناطق است. قصد تعمیم بخشیدن آن را نداریم لیکن رفع موانع و محدویت ها در جامعه باید #فرهنگ_سازی شود‌.

زنان در جامعه بلوچستان بخش دوم: در نوشتار سابق اجمالا به تعمیق سنت و باورهای اجتماعی که محدودیت هایی را برای #زنان و #دختران_بلوچ در پی دارد اشاره کردیم. قبل از بیان موانع و چالشهای پیش روی دختران و زنان بلوچ ذکر یک مورد الزامی است. در یک دهه اخیر با حضور #زنان_بلوچ در فعالیت های اجتماعی شاهد پویایی و نشاط در جامعه #بلوچستان بوده ایم و زنان بلوچ ثابت کرده اند که در مدیریت و اداره ی بخش های مختلف، استعداد و ظرفیت بالایی دارند. اما هدف ما آگاه سازی جمعی و عمومی در جامعه بلوچستان است. حتی یک مورد اجحاف و #تبعیض قابل قبول نیست. #فعالین_بلوچ تمام توان خود را بکار خواهند گرفت تا هرگونه باور غلط را بصورت ریشه ای از جامعه بزدایند. مهم ترین موانع پیش روی رشد دختران بلوچ می تواند یکی از عوامل زیر باشد: ۱: کودک همسری یا سن پائین ازدواج ۲: مانع تراشی در حوزه تحصیل ۳: عدم اعتماد به نفس ناشی از محدودیت موارد سه گانه صرفا سرفصل های محدودیت ها برای دختران و زنان است که هنوز می توان مواردی را مشاهده کرد. سوال مهم اینجاست چرا با وارد شدن به قرن بیست و یکم و عصر ارتباطات، هنوز فجایع دردناک اجتماعی را شاهد هستیم؟ پاسخ این سوال صرفا متوجه محدودیت ها و تعصبات نیست اما نقش آفرین هستند. بخش دیگر پاسخ به کارکردهای دولت ها بر میگردد چرا که نبود مقدمات #تحصیل و عدم دسترسی به سیستم های نوین آموزشی در مناطق کم برخوردار بسیار چشمگیر است. دو عامل تعصب های بیجا و عدم آموزش نیز نقش اساسی در سرنوشت اجتماعی دختران بلوچ را ایفا می کنند. در نوشتار حاضر روی سخن با #مردم است تا ضمن حفظ کرامت #خانواده از مانع تراشی های بیجا ممانعت شود. لذا از جوانان بلوچ که با فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات آشنایی کامل دارند درخواست می کنیم مزایای حضور اجتماعی زنان و دختران بلوچ در قالب های آموزشی و فرهنگی را ترویج دهند. معرفی مدیران #زن_بلوچ و موفقیت هایشان در جلب نظر مخالفین فعالیت دختران بلوچ بسیار موثر است. قطعا حضور یک زن در مقطع تحصیلی پائین در کیفیت آموزش و دلسوزی برای کسب علم به دلیل حس عاطفه و مهربانیش با کودکان و نوجوانان موثرتراست. فعالیت های اجتماعی زنان در حوزه روستایی در سالهای اخیر بسیار زیاد است اما هنوز به قطعیت نمی توان گفت از تمام ظرفیت زنان بلوچ استفاده می شود. شاید گفته شود نگرانی های شما بیمورد است!! در ماه گذشته شاهد سه قتل در بلوچستان بودیم که بیانگر وجود رگه های تعصب در برخی مناطق است. قصد تعمیم بخشیدن آن را نداریم لیکن رفع موانع و محدویت ها در جامعه باید #فرهنگ_سازی شود‌. - 11 days ago

15 Likes
0 Comments
0
BE A GIRL WITH A MIND A WOMAN WITH ATTITUDE AND A LADY WITH CLASS.
#girl #ownyourculture #balochistan #baloch #balochgirls 
#دختران_بلوچ

BE A GIRL WITH A MIND A WOMAN WITH ATTITUDE AND A LADY WITH CLASS. #girl #ownyourculture #balochistan #baloch #balochgirls #دختران_بلوچ - 11 days ago

4,433 Likes
125 Comments
0
زنان در جامعه بلوچستان

بخش دوم:

در نوشتار سابق اجمالا به تعمیق سنت و باورهای اجتماعی که محدودیت هایی را برای #زنان و #دختران_بلوچ در پی دارد اشاره کردیم. قبل از بیان موانع و چالشهای پیش روی دختران و زنان بلوچ ذکر یک مورد الزامی است.

در یک دهه اخیر با حضور #زنان_بلوچ در فعالیت های اجتماعی شاهد پویایی و نشاط در جامعه #بلوچستان بوده ایم و زنان بلوچ ثابت کرده اند که در مدیریت و اداره ی بخش های مختلف، استعداد و ظرفیت بالایی دارند. اما هدف ما آگاه سازی جمعی و عمومی در جامعه بلوچستان است. حتی یک مورد اجحاف و #تبعیض قابل قبول نیست. #فعالین_بلوچ تمام توان خود را بکار خواهند گرفت تا هرگونه باور غلط را بصورت ریشه ای از جامعه بزدایند.

مهم ترین موانع پیش روی رشد دختران بلوچ می تواند یکی از عوامل زیر باشد:

۱: کودک همسری یا سن پائین ازدواج

۲: مانع تراشی در حوزه تحصیل

۳: عدم اعتماد به نفس ناشی از محدودیت

موارد سه گانه صرفا سرفصل های محدودیت ها برای دختران و زنان است که هنوز می توان مواردی را مشاهده کرد.

سوال مهم اینجاست چرا با وارد شدن به قرن بیست و یکم و عصر ارتباطات، هنوز فجایع دردناک اجتماعی را شاهد هستیم؟

پاسخ این سوال صرفا متوجه محدودیت ها و تعصبات نیست اما نقش آفرین هستند. بخش دیگر پاسخ به کارکردهای دولت ها بر میگردد چرا که نبود مقدمات #تحصیل و عدم دسترسی به سیستم های نوین آموزشی در مناطق کم برخوردار بسیار چشمگیر است.

دو عامل تعصب های بیجا و عدم آموزش نیز نقش اساسی در سرنوشت اجتماعی دختران بلوچ را ایفا می کنند.

در نوشتار حاضر روی سخن با #مردم است تا ضمن حفظ کرامت #خانواده از مانع تراشی های بیجا ممانعت شود. لذا از جوانان بلوچ که با فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات آشنایی کامل دارند درخواست می کنیم مزایای حضور اجتماعی زنان و دختران بلوچ در قالب های آموزشی و فرهنگی را ترویج دهند. معرفی مدیران #زن_بلوچ و موفقیت هایشان در جلب نظر مخالفین فعالیت دختران بلوچ بسیار موثر است.

قطعا حضور یک زن در مقطع تحصیلی پائین در کیفیت آموزش و دلسوزی برای کسب علم به دلیل حس عاطفه و مهربانیش با کودکان و نوجوانان موثرتراست. فعالیت های اجتماعی زنان در حوزه روستایی در سالهای اخیر بسیار زیاد است اما هنوز به قطعیت نمی توان گفت از تمام ظرفیت زنان بلوچ استفاده می شود. 
شاید گفته شود نگرانی های شما بیمورد است!! ادامه در کامنت اول

زنان در جامعه بلوچستان بخش دوم: در نوشتار سابق اجمالا به تعمیق سنت و باورهای اجتماعی که محدودیت هایی را برای #زنان و #دختران_بلوچ در پی دارد اشاره کردیم. قبل از بیان موانع و چالشهای پیش روی دختران و زنان بلوچ ذکر یک مورد الزامی است. در یک دهه اخیر با حضور #زنان_بلوچ در فعالیت های اجتماعی شاهد پویایی و نشاط در جامعه #بلوچستان بوده ایم و زنان بلوچ ثابت کرده اند که در مدیریت و اداره ی بخش های مختلف، استعداد و ظرفیت بالایی دارند. اما هدف ما آگاه سازی جمعی و عمومی در جامعه بلوچستان است. حتی یک مورد اجحاف و #تبعیض قابل قبول نیست. #فعالین_بلوچ تمام توان خود را بکار خواهند گرفت تا هرگونه باور غلط را بصورت ریشه ای از جامعه بزدایند. مهم ترین موانع پیش روی رشد دختران بلوچ می تواند یکی از عوامل زیر باشد: ۱: کودک همسری یا سن پائین ازدواج ۲: مانع تراشی در حوزه تحصیل ۳: عدم اعتماد به نفس ناشی از محدودیت موارد سه گانه صرفا سرفصل های محدودیت ها برای دختران و زنان است که هنوز می توان مواردی را مشاهده کرد. سوال مهم اینجاست چرا با وارد شدن به قرن بیست و یکم و عصر ارتباطات، هنوز فجایع دردناک اجتماعی را شاهد هستیم؟ پاسخ این سوال صرفا متوجه محدودیت ها و تعصبات نیست اما نقش آفرین هستند. بخش دیگر پاسخ به کارکردهای دولت ها بر میگردد چرا که نبود مقدمات #تحصیل و عدم دسترسی به سیستم های نوین آموزشی در مناطق کم برخوردار بسیار چشمگیر است. دو عامل تعصب های بیجا و عدم آموزش نیز نقش اساسی در سرنوشت اجتماعی دختران بلوچ را ایفا می کنند. در نوشتار حاضر روی سخن با #مردم است تا ضمن حفظ کرامت #خانواده از مانع تراشی های بیجا ممانعت شود. لذا از جوانان بلوچ که با فضای مجازی و گردش آزاد اطلاعات آشنایی کامل دارند درخواست می کنیم مزایای حضور اجتماعی زنان و دختران بلوچ در قالب های آموزشی و فرهنگی را ترویج دهند. معرفی مدیران #زن_بلوچ و موفقیت هایشان در جلب نظر مخالفین فعالیت دختران بلوچ بسیار موثر است. قطعا حضور یک زن در مقطع تحصیلی پائین در کیفیت آموزش و دلسوزی برای کسب علم به دلیل حس عاطفه و مهربانیش با کودکان و نوجوانان موثرتراست. فعالیت های اجتماعی زنان در حوزه روستایی در سالهای اخیر بسیار زیاد است اما هنوز به قطعیت نمی توان گفت از تمام ظرفیت زنان بلوچ استفاده می شود. شاید گفته شود نگرانی های شما بیمورد است!! ادامه در کامنت اول - 11 days ago

223 Likes
5 Comments
0
با پیج @balochii_culture

بهترین های بلوچستان_هندوستان_و افغانستان را تماشا کنید 
#baloch_culture_day
فالو کنید!! @balochii_culture

#balochii_culture#savebalochwomen

#Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi
#دختران #دختران_بلوچ #دخترانه 
#دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان
#دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران

با پیج @balochii_culture بهترین های بلوچستان_هندوستان_و افغانستان را تماشا کنید #baloch_culture_day فالو کنید!! @balochii_culture #balochii_culture #savebalochwomen #Balochistan #baloch #balochi #baloshitan #balosh #baloshi #دختران #دختران_بلوچ #دخترانه #دختران_افتاب #سفیران_مهر_بلوچستان #دختران_خیابان_انقلاب #بلوچستانی #بلوچی #بلوچستان #بلوچستان_اشغالی #بلوش #بلوشی #بلوشستان #بلوچ #چابهار #زاهدان #سراوان #ایرانشهر #باسط_بوکسور #حنیف_بلوچ #مکران - 11 days ago

782 Likes
0 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.