#خانوادگی

96,557 posts

.
#ثبت_شرکت #ثبت_برند #ثبت_لوگو 
#ثبت_طرح_صنعتی #ثبت_علامت_تجاری #ثبت_نام_تجاری
#ثبت_برند_بین_المللی #ثبت_شرکت_بین_المللی
#ثبت_شرکت_انگلستان #ثبت_شرکت_کانادا
#مهاجرت #کانادا 
#برند #چک #شرکت
#طراحی_لوگو #طراحی_سایت
#رتبه_بندی_و_گرید #مستر_کارت #واگذاری_برند_آماده_به_کار
#اخذ_کارت_بازرگانی #حسابداری_و_امور_مالیاتی
#وام #امور_دعاوی #کیفری #حقوقی #خانوادگی #وکالت 
#مشاوره_رایگان

. #ثبت_شرکت #ثبت_برند #ثبت_لوگو #ثبت_طرح_صنعتی #ثبت_علامت_تجاری #ثبت_نام_تجاری #ثبت_برند_بین_المللی #ثبت_شرکت_بین_المللی #ثبت_شرکت_انگلستان #ثبت_شرکت_کانادا #مهاجرت #کانادا #برند #چک #شرکت #طراحی_لوگو #طراحی_سایت #رتبه_بندی_و_گرید #مستر_کارت #واگذاری_برند_آماده_به_کار #اخذ_کارت_بازرگانی #حسابداری_و_امور_مالیاتی #وام #امور_دعاوی #کیفری #حقوقی #خانوادگی #وکالت #مشاوره_رایگان - 1 day ago

9 Likes
0 Comments
0
.
گواهي ثبت اختراع حقی است که به مالک اختراع برای خلق یک اختراع جدید اعطاء می شود و عموما در کشور های مختلف مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع برای مدت زمان محدود ۲۰ سال اعطاء می شود...
.
#ثبت_شرکت #ثبت_برند #ثبت_لوگو 
#ثبت_طرح_صنعتی #ثبت_علامت_تجاری #ثبت_نام_تجاری
#ثبت_برند_بین_المللی #ثبت_شرکت_بین_المللی
#ثبت_شرکت_انگلستان #ثبت_شرکت_کانادا
#مهاجرت #کانادا 
#برند #چک #شرکت
#طراحی_لوگو #طراحی_سایت
#رتبه_بندی_و_گرید #مستر_کارت #واگذاری_برند_آماده_به_کار
#اخذ_کارت_بازرگانی #حسابداری_و_امور_مالیاتی
#وام #امور_دعاوی #کیفری #حقوقی #خانوادگی #وکالت 
#مشاوره_رایگان

. گواهي ثبت اختراع حقی است که به مالک اختراع برای خلق یک اختراع جدید اعطاء می شود و عموما در کشور های مختلف مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع برای مدت زمان محدود ۲۰ سال اعطاء می شود... . #ثبت_شرکت #ثبت_برند #ثبت_لوگو #ثبت_طرح_صنعتی #ثبت_علامت_تجاری #ثبت_نام_تجاری #ثبت_برند_بین_المللی #ثبت_شرکت_بین_المللی #ثبت_شرکت_انگلستان #ثبت_شرکت_کانادا #مهاجرت #کانادا #برند #چک #شرکت #طراحی_لوگو #طراحی_سایت #رتبه_بندی_و_گرید #مستر_کارت #واگذاری_برند_آماده_به_کار #اخذ_کارت_بازرگانی #حسابداری_و_امور_مالیاتی #وام #امور_دعاوی #کیفری #حقوقی #خانوادگی #وکالت #مشاوره_رایگان - 2 days ago

1 Likes
0 Comments
0
.
دقت کن :

تو نیاز به تغییر نداری
خـــــودت
 بزرگترین راه خــــودت هستی
.
#ثبت_شرکت #ثبت_برند #ثبت_لوگو 
#ثبت_طرح_صنعتی #ثبت_علامت_تجاری #ثبت_نام_تجاری
#ثبت_برند_بین_المللی #ثبت_شرکت_بین_المللی
#ثبت_شرکت_انگلستان #ثبت_شرکت_کانادا
#مهاجرت #کانادا 
#برند #چک #شرکت
#طراحی_لوگو #طراحی_سایت
#رتبه_بندی_و_گرید #مستر_کارت #واگذاری_برند_آماده_به_کار
#اخذ_کارت_بازرگانی #حسابداری_و_امور_مالیاتی
#وام #امور_دعاوی #کیفری #حقوقی #خانوادگی #وکالت 
#مشاوره_رایگان

. دقت کن : تو نیاز به تغییر نداری خـــــودت بزرگترین راه خــــودت هستی . #ثبت_شرکت #ثبت_برند #ثبت_لوگو #ثبت_طرح_صنعتی #ثبت_علامت_تجاری #ثبت_نام_تجاری #ثبت_برند_بین_المللی #ثبت_شرکت_بین_المللی #ثبت_شرکت_انگلستان #ثبت_شرکت_کانادا #مهاجرت #کانادا #برند #چک #شرکت #طراحی_لوگو #طراحی_سایت #رتبه_بندی_و_گرید #مستر_کارت #واگذاری_برند_آماده_به_کار #اخذ_کارت_بازرگانی #حسابداری_و_امور_مالیاتی #وام #امور_دعاوی #کیفری #حقوقی #خانوادگی #وکالت #مشاوره_رایگان - 2 days ago

3 Likes
0 Comments
0
.
#ثبت_شرکت #ثبت_برند #ثبت_لوگو 
#ثبت_طرح_صنعتی #ثبت_علامت_تجاری #ثبت_نام_تجاری
#ثبت_برند_بین_المللی #ثبت_شرکت_بین_المللی
#ثبت_شرکت_انگلستان #ثبت_شرکت_کانادا
#مهاجرت #کانادا 
#برند #چک #شرکت
#طراحی_لوگو #طراحی_سایت
#رتبه_بندی_و_گرید #مستر_کارت #واگذاری_برند_آماده_به_کار
#اخذ_کارت_بازرگانی #حسابداری_و_امور_مالیاتی
#وام #امور_دعاوی #کیفری #حقوقی #خانوادگی #وکالت 
#مشاوره_رایگان

. #ثبت_شرکت #ثبت_برند #ثبت_لوگو #ثبت_طرح_صنعتی #ثبت_علامت_تجاری #ثبت_نام_تجاری #ثبت_برند_بین_المللی #ثبت_شرکت_بین_المللی #ثبت_شرکت_انگلستان #ثبت_شرکت_کانادا #مهاجرت #کانادا #برند #چک #شرکت #طراحی_لوگو #طراحی_سایت #رتبه_بندی_و_گرید #مستر_کارت #واگذاری_برند_آماده_به_کار #اخذ_کارت_بازرگانی #حسابداری_و_امور_مالیاتی #وام #امور_دعاوی #کیفری #حقوقی #خانوادگی #وکالت #مشاوره_رایگان - 2 days ago

5 Likes
0 Comments
0
سفره خانه سنتی پتوس همراه با لژ خانوادگی 
بزوووودی .....
#بلوار_امین#سالاریه#صفاییه#دورشهر#زنبیل_اباد#شهرک_قدس#قم#ایران۱۶#سفره_خانه#خانوادگی#لژ#کافه#بنزین#قلیان#چای#کافه#قم#گل#تفریح#رستوران#جمکران#حرم#حرم_حضرت_معصومه#پردیسان#

سفره خانه سنتی پتوس همراه با لژ خانوادگی بزوووودی ..... #بلوار_امین #سالاریه #صفاییه #دورشهر #زنبیل_اباد #شهرک_قدس #قم #ایران۱۶ #سفره_خانه #خانوادگی #لژ #کافه #بنزین #قلیان #چای #کافه #قم #گل #تفریح #رستوران #جمکران #حرم #حرم_حضرت_معصومه #پردیسان # - 3 days ago

2 Likes
0 Comments
0
سفره خانه سنتی پتوس همراه با لژ خانوادگی 
بعد از فلکه شهر قائم به سمت جاده قدیم کاشان کوچه استخر دریا انتهای کوچه کافه پتوس 
بزودی.....
#بلوار_امین#سالاریه#صفاییه#دورشهر#زنبیل_اباد#شهرک_قدس#قم#ایران۱۶#سفره_خانه#خانوادگی#لژ#کافه#بنزین#قلیان#چای#کافه#قم#گل#تفریح#رستوران#جمکران#حرم#حرم_حضرت_معصومه#پردیسان#

سفره خانه سنتی پتوس همراه با لژ خانوادگی بعد از فلکه شهر قائم به سمت جاده قدیم کاشان کوچه استخر دریا انتهای کوچه کافه پتوس بزودی..... #بلوار_امین #سالاریه #صفاییه #دورشهر #زنبیل_اباد #شهرک_قدس #قم #ایران۱۶ #سفره_خانه #خانوادگی #لژ #کافه #بنزین #قلیان #چای #کافه #قم #گل #تفریح #رستوران #جمکران #حرم #حرم_حضرت_معصومه #پردیسان # - 3 days ago

1 Likes
0 Comments
0
مشاوره حضوری و تلفنی در زمینه : 
________________________________
+ شخصی : اضطراب، افسردگی، مشکلات بین فردی، بازسازی شخصیت و ...
+خانوادگی : تعارضات درون خانواده، مشکلات بین نسلی و الگوهای ارتباطی و ....
+ زناشویی: ریشه یابی علل مشکلات عمیق زوجین و اصلاح تعاملات
+ازدواج : بررسی تفاوت های فردی، ارزیابی دوطرفه و پیش بینی نقاط قوت و ضعف ...
+ تربیت فرزندان : اتخاذ بهترین سبک فرزندپروری بر اساس مدل های جدید و ...
+مرگ درمانی : مدیریت سوگ و کنار آمدن با پدیده مرگ برای بیماران حاد مانند سرطان و ... _________________________________
📓 به همراه برگزاری تست های روانشناسی معتبر به صورت آنلاین بسته به نوع مشکل ...
✳ توسط کارشناس ارشد روانشناسی بالینی (تهران). ________________________________
📞 { 09335559805 فروزان نسب }
------------------------------------------------ #زناشویی #ازدواج #شخصی #خانوادگی #تربیت #عشق #زندگی #مرگ #آزادی #تنهایی #پوچی #سلامت #آموزش #روان #تهران #ایران #اگزیستانسیال #اگزیستانسیالیسم #وجود #وجودگرایی #دلبستگی #وابستگی #ازدواج #طلاق #رابطه #انتخاب #مسئولیت #فرزند #بقا
#سینا #فروزان

مشاوره حضوری و تلفنی در زمینه : ________________________________ + شخصی : اضطراب، افسردگی، مشکلات بین فردی، بازسازی شخصیت و ... +خانوادگی : تعارضات درون خانواده، مشکلات بین نسلی و الگوهای ارتباطی و .... + زناشویی: ریشه یابی علل مشکلات عمیق زوجین و اصلاح تعاملات +ازدواج : بررسی تفاوت های فردی، ارزیابی دوطرفه و پیش بینی نقاط قوت و ضعف ... + تربیت فرزندان : اتخاذ بهترین سبک فرزندپروری بر اساس مدل های جدید و ... +مرگ درمانی : مدیریت سوگ و کنار آمدن با پدیده مرگ برای بیماران حاد مانند سرطان و ... _________________________________ 📓 به همراه برگزاری تست های روانشناسی معتبر به صورت آنلاین بسته به نوع مشکل ... ✳ توسط کارشناس ارشد روانشناسی بالینی (تهران). ________________________________ 📞 { 09335559805 فروزان نسب } ------------------------------------------------ #زناشویی #ازدواج #شخصی #خانوادگی #تربیت #عشق #زندگی #مرگ #آزادی #تنهایی #پوچی #سلامت #آموزش #روان #تهران #ایران #اگزیستانسیال #اگزیستانسیالیسم #وجود #وجودگرایی #دلبستگی #وابستگی #ازدواج #طلاق #رابطه #انتخاب #مسئولیت #فرزند #بقا #سینا #فروزان - 3 days ago

25 Likes
1 Comments
0
🎶
عجب آشفته بازاریست دنیا
عجب بیهوده تکراریست دنیا
میان آنچه باید باشد و نیست
عجب فرسوده دیواریست دنیا

#داریوش_اقبالی

🎶 عجب آشفته بازاریست دنیا عجب بیهوده تکراریست دنیا میان آنچه باید باشد و نیست عجب فرسوده دیواریست دنیا #داریوش_اقبالی - 3 days ago

10 Likes
1 Comments
0
.
#ثبت_شرکت #ثبت_برند #ثبت_لوگو 
#ثبت_طرح_صنعتی #ثبت_علامت_تجاری #ثبت_نام_تجاری
#ثبت_برند_بین_المللی #ثبت_شرکت_بین_المللی
#ثبت_شرکت_انگلستان #ثبت_شرکت_کانادا
#مهاجرت #کانادا 
#برند #چک #شرکت
#طراحی_لوگو #طراحی_سایت
#رتبه_بندی_و_گرید #مستر_کارت #واگذاری_برند_آماده_به_کار
#اخذ_کارت_بازرگانی #حسابداری_و_امور_مالیاتی
#وام #امور_دعاوی #کیفری #حقوقی #خانوادگی #وکالت 
#مشاوره_رایگان

. #ثبت_شرکت #ثبت_برند #ثبت_لوگو #ثبت_طرح_صنعتی #ثبت_علامت_تجاری #ثبت_نام_تجاری #ثبت_برند_بین_المللی #ثبت_شرکت_بین_المللی #ثبت_شرکت_انگلستان #ثبت_شرکت_کانادا #مهاجرت #کانادا #برند #چک #شرکت #طراحی_لوگو #طراحی_سایت #رتبه_بندی_و_گرید #مستر_کارت #واگذاری_برند_آماده_به_کار #اخذ_کارت_بازرگانی #حسابداری_و_امور_مالیاتی #وام #امور_دعاوی #کیفری #حقوقی #خانوادگی #وکالت #مشاوره_رایگان - 3 days ago

16 Likes
0 Comments
0
لایک کنید❤ #تگ_کنید #استیو_هاروی
#فالو_کنید
دوستان خود را تگ کنید🤗🤗
عالیه این بشر 😍😅
#استیو_هاروی #استیو #هاروی #استو_هاروی
#استیو_هاروی #استیوهاروی‌فارسی #استیو_هاروی_فارسی #استیوهاروی #steve_harvey #خنده #سرگرمی #فان #روانشناسی #خانوادگی #مشکلات_زندگی #دوست_دختر #خواهر_شوهر #خواهر_همسر #ازدواج #خواستگاری #مادر_شوهر #موفقیت #دوست_پسر #الن #سورپرایز
#انگیزشی #steveharvey

@steve_harvey_farsi
@steve_harvey_farsi
@steve_harvey_farsi
لایک کنید❤
#تگ_کنید
#فالو_کنید
دوستان خود را تگ کنید🤗🤗
عالیه این بشر 😍😅
#استیو_هاروی #استیو #هاروی #استو_هاروی #استیوهاروی‌فارسی #استیو_هاروی_فارسی #استیوهاروی #steve_harvey #مشاوره
#انگیزشی #steveharvey

@steve_harvey_farsi
@steve_harvey_farsi
@steve_harvey_farsi

لایک کنید❤ #تگ_کنید #استیو_هاروی #فالو_کنید دوستان خود را تگ کنید🤗🤗 عالیه این بشر 😍😅 #استیو_هاروی #استیو #هاروی #استو_هاروی #استیو_هاروی #استیوهاروی ‌فارسی #استیو_هاروی_فارسی #استیوهاروی #steve_harvey #خنده #سرگرمی #فان #روانشناسی #خانوادگی #مشکلات_زندگی #دوست_دختر #خواهر_شوهر #خواهر_همسر #ازدواج #خواستگاری #مادر_شوهر #موفقیت #دوست_پسر #الن #سورپرایز #انگیزشی #steveharvey @steve_harvey_farsi @steve_harvey_farsi @steve_harvey_farsi لایک کنید❤ #تگ_کنید #فالو_کنید دوستان خود را تگ کنید🤗🤗 عالیه این بشر 😍😅 #استیو_هاروی #استیو #هاروی #استو_هاروی #استیوهاروی ‌فارسی #استیو_هاروی_فارسی #استیوهاروی #steve_harvey #مشاوره #انگیزشی #steveharvey @steve_harvey_farsi @steve_harvey_farsi @steve_harvey_farsi - 3 days ago

855 Likes
8 Comments
0
Teen Titans Go! Vs. Teen Titans
#ماجراجویی
#خانوادگی
#اکشن
کیفیت 1080p
@justmovi

Teen Titans Go! Vs. Teen Titans #ماجراجویی #خانوادگی #اکشن کیفیت 1080p @justmovi - 3 days ago

4 Likes
0 Comments
0
.
The Loin King
#ماجراجویی
#خانوادگی
#درام
کیفیت 1080p
@justmovi

. The Loin King #ماجراجویی #خانوادگی #درام کیفیت 1080p @justmovi - 3 days ago

4 Likes
0 Comments
0
عکاسخانه کوهنی
@b.koohany

برای رزرو تایم عکاسی از طریق دایرکت پیام بدین لطفا

#مدلینگ#مدل#جشن#نامزدی#فیلم#داماد#عروس#نوزادی#کودک#باغ#عکس#بارداری#آتلیه#آرایش#سالن#اسپرت##خانوادگی#مشهد#هلیشات
#focus#modeling#wedding#sport#newborn#fashion#girls#boys#baby#kids#mashhadcity#kids

عکاسخانه کوهنی @b.koohany برای رزرو تایم عکاسی از طریق دایرکت پیام بدین لطفا #مدلینگ #مدل #جشن #نامزدی #فیلم #داماد #عروس #نوزادی #کودک #باغ #عکس #بارداری #آتلیه #آرایش #سالن #اسپرت ##خانوادگی #مشهد #هلیشات #focus #modeling #wedding #sport #newborn #fashion #girls #boys #baby #kids #mashhadcity #kids - 3 days ago

32 Likes
0 Comments
0
#شبمانی#کویر#باشگاه#پردیس#خانوادگی#

#شبمانی #کویر #باشگاه #پردیس #خانوادگی # - 3 days ago

50 Likes
4 Comments
0
#دقیق_طبق_نیت_شما .
#رضایت_صد_در_صد
. 
#با_یکبار_امتحان_مشتری_ما_میشوید😍
#فال_رومانی_دو_سال_اینده
#فال #فال_اینده #فال_ارمنی
#فال_احساسی #پیشگویی_آینده #فال_تاروت_قهوه_2020 #فال_عاشقانه #قهوه #تاروت #لنورماند #فال_احساسی #ازدواج #پیشگویی_آینده #رقیب #خیانت #فال_تک_نیت #فال_کامل 
#فال_عشق #فال_روزانه #فال_اینده
#فال_رومانی_دو_سال_اینده 
#فال_احساسی_همسر #فال_زناشویی
#خانوادگی #تحصیلی #کاری #فال_ارثیه
#fall #fall_taroot2020

#دقیق_طبق_نیت_شما . #رضایت_صد_در_صد . #با_یکبار_امتحان_مشتری_ما_میشوید 😍 #فال_رومانی_دو_سال_اینده #فال #فال_اینده #فال_ارمنی #فال_احساسی #پیشگویی_آینده #فال_تاروت_قهوه_2020 #فال_عاشقانه #قهوه #تاروت #لنورماند #فال_احساسی #ازدواج #پیشگویی_آینده #رقیب #خیانت #فال_تک_نیت #فال_کامل #فال_عشق #فال_روزانه #فال_اینده #فال_رومانی_دو_سال_اینده #فال_احساسی_همسر #فال_زناشویی #خانوادگی #تحصیلی #کاری #فال_ارثیه #fall #fall_taroot2020 - 3 days ago

0 Likes
0 Comments
0
#دقیق_طبق_نیت_شما .
#رضایت_صد_در_صد
. 
#با_یکبار_امتحان_مشتری_ما_میشوید😍
#فال_رومانی_دو_سال_اینده
#فال #فال_اینده #فال_ارمنی
#فال_احساسی #پیشگویی_آینده #فال_تاروت_قهوه_2020 #فال_عاشقانه #قهوه #تاروت #لنورماند #فال_احساسی #ازدواج #پیشگویی_آینده #رقیب #خیانت #فال_تک_نیت #فال_کامل 
#فال_عشق #فال_روزانه #فال_اینده
#فال_رومانی_دو_سال_اینده 
#فال_احساسی_همسر #فال_زناشویی
#خانوادگی #تحصیلی #کاری #فال_ارثیه
#fall #fall_taroot2020

#دقیق_طبق_نیت_شما . #رضایت_صد_در_صد . #با_یکبار_امتحان_مشتری_ما_میشوید 😍 #فال_رومانی_دو_سال_اینده #فال #فال_اینده #فال_ارمنی #فال_احساسی #پیشگویی_آینده #فال_تاروت_قهوه_2020 #فال_عاشقانه #قهوه #تاروت #لنورماند #فال_احساسی #ازدواج #پیشگویی_آینده #رقیب #خیانت #فال_تک_نیت #فال_کامل #فال_عشق #فال_روزانه #فال_اینده #فال_رومانی_دو_سال_اینده #فال_احساسی_همسر #فال_زناشویی #خانوادگی #تحصیلی #کاری #فال_ارثیه #fall #fall_taroot2020 - 3 days ago

2 Likes
0 Comments
0
⭕️ سیبیلوها
💰قیمت : 73000 تومان
✅ هرجایی که بتونی چند نفر رو دور هم جمع کنی سیبیلوها برای بازی آماده ست پس بزن بریم زینگوبازی سیبیلوها
شرط می‌بندیم بازی‌یی باحال‌تر و هیجان‌انگیزتر از بازی سیبیلوها تو عمرتون ندیده باشید.
خوبی این بازی اینه که هم قیافه‌تون رو با سیبیل‌های مختلف می‌بینید، هم سرعت عمل‌تون انقدر بالا میره که همه چی رو روی هوا می‌زنید.
البته احتمال این که از خنده کف زمین پخش بشید و جای کارت‌های سیبیلی، روی هر چیزِ دیگه‌ای هم ضربه بزنید، هست. خلاصه دیگه!
راهنمای پرپشت شدن سیبیلتون: تو این بازی فقط باید تمرکز و سرعت عمل‌تون رو بالا ببرید تا بتونید سیبیلتوترین آدم بشید.
🛍 سایت فروشگاه : www.kolbeyedanesh.ir
🖥 کانال تلگرام : https://t.me/kolbeyedanesh

⭕️ سیبیلوها 💰قیمت : 73000 تومان ✅ هرجایی که بتونی چند نفر رو دور هم جمع کنی سیبیلوها برای بازی آماده ست پس بزن بریم زینگوبازی سیبیلوها شرط می‌بندیم بازی‌یی باحال‌تر و هیجان‌انگیزتر از بازی سیبیلوها تو عمرتون ندیده باشید. خوبی این بازی اینه که هم قیافه‌تون رو با سیبیل‌های مختلف می‌بینید، هم سرعت عمل‌تون انقدر بالا میره که همه چی رو روی هوا می‌زنید. البته احتمال این که از خنده کف زمین پخش بشید و جای کارت‌های سیبیلی، روی هر چیزِ دیگه‌ای هم ضربه بزنید، هست. خلاصه دیگه! راهنمای پرپشت شدن سیبیلتون: تو این بازی فقط باید تمرکز و سرعت عمل‌تون رو بالا ببرید تا بتونید سیبیلتوترین آدم بشید. 🛍 سایت فروشگاه : www.kolbeyedanesh.ir 🖥 کانال تلگرام : https://t.me/kolbeyedanesh - 3 days ago

3 Likes
1 Comments
0
@zuber_zelmi
دوایین روژانی کوتایی هاتنی به رهه می کشتوکالی وه سه وزه یی خومالی له ناوچه یی مه ریوان، آخرین ثمر سبزیجات محلی زمینهای کشاورزی اطراف شهر مریوان 
#طبیعت#کوردستان#مریوان#کرمانشاه#پاوه#اورامانات#جوانرود#هولیر#گردش#تفریح#شیراز#اصفهان#ویدیو#یزد#سفر#اهواز#تهران#نودشه#هورامان#خانوادگی #جهانی#اجتماعی#قروه#پیرانشهر#هه_ولیر#هورامان زریبار#کورد#سنندج#طبیعی#روژهه_لات#سبزیجات

@zuber_zelmi دوایین روژانی کوتایی هاتنی به رهه می کشتوکالی وه سه وزه یی خومالی له ناوچه یی مه ریوان، آخرین ثمر سبزیجات محلی زمینهای کشاورزی اطراف شهر مریوان #طبیعت #کوردستان #مریوان #کرمانشاه #پاوه #اورامانات #جوانرود #هولیر #گردش #تفریح #شیراز #اصفهان #ویدیو #یزد #سفر #اهواز #تهران #نودشه #هورامان #خانوادگی #جهانی #اجتماعی #قروه #پیرانشهر #هه_ولیر #هورامان زریبار#کورد #سنندج #طبیعی #روژهه_لات #سبزیجات - 3 days ago

517 Likes
49 Comments
0
.
موضوع عادتها ونحوه ترک آنها
#مرکز_روانشناسی_ومشاوره_آرام 
#مشاوره 
#روانشناسی
#خانوادگی 
#بالینی
#اعتیاد
#تحصیلی 
#تست_هوش
#خوشبختی
#زندگی_بهتر

. موضوع عادتها ونحوه ترک آنها #مرکز_روانشناسی_ومشاوره_آرام #مشاوره #روانشناسی #خانوادگی #بالینی #اعتیاد #تحصیلی #تست_هوش #خوشبختی #زندگی_بهتر - 3 days ago

16 Likes
0 Comments
0
اجرای ابوذر کمالی در روستای محمد اباد مجلس خاندان رعنایی با حضور استاد مظفر حمیدی تصویربرداری بهروز رمضانی

#ابوذرکمالی #رحمانکمالی#داوودمژدهی #داوودرستمی #داوود یونسی#مسعودمعلمی #مجیدرمضانی #نعمت_زنبیلباف #اصغرباکردار #حسین عزیزی#بهنام یکتا#وحید ثابتی#علی کریمی#محمد کریمی#بهروز رمضانی#محمد مقدسی#حمیدسازدار #محسن خوشدل#حسین مهرزاد#وحید مرادی#مهران قربانی#خانوادگی#دورهمی

اجرای ابوذر کمالی در روستای محمد اباد مجلس خاندان رعنایی با حضور استاد مظفر حمیدی تصویربرداری بهروز رمضانی #ابوذرکمالی #رحمانکمالی #داوودمژدهی #داوودرستمی #داوود یونسی#مسعودمعلمی #مجیدرمضانی #نعمت_زنبیلباف #اصغرباکردار #حسین عزیزی#بهنام یکتا#وحید ثابتی#علی کریمی#محمد کریمی#بهروز رمضانی#محمد مقدسی#حمیدسازدار #محسن خوشدل#حسین مهرزاد#وحید مرادی#مهران قربانی#خانوادگی #دورهمی - 3 days ago

44 Likes
3 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.