durgan_cs_fans

💙😍CS_feelings_are_rich😍💙

ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಲಾವಿದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು🎶 ಸಾಹಿತ್ಯ 🎧🎵
ಗಾಯಕ 🎤 ಕನ್ನಡದ ರಾಪರ್ ಚಂದನಶೆಟ್ಟಿ
ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ🎂🎂💐 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೭ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ


no post found

This user did not post any photo or video

2019 - © Deskgram. All rights reserved.